Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-04-11 10.36

Nösnäsgymnasiet satsar på elevernas hälsa

Under två dagar har åtta stycken idrottslärare, skolsköterskor och ämneslärare utbildats i FMS som är ett sätt att stötta elever i att minska stress och att vilja ta ansvar för sin hälsa. Med hjälp av personliga elevhälsoprofiler knyter man samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet.

Personal utbildas FMS

Personal på Nösnäs utbildas under två dagar i FMS. Från vänster: Helena Jansson, Tommy Andersson, Anna Engström, Acki Wästlund (utbildare FMS), Ellinor Wennberg, Theresia Jimholt, Anna Waldt, Viktor von Bothmer, Ulrica Roos-Lundgren, Anders Linell.

Satsningen på elevhälsoprofiler har blivit möjlig genom ett statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling. Insatserna som görs ska bland annat stötta elevernas välbefinnande och utveckling mot utbildningens mål och bidra till ett förebyggande arbete som utgår ifrån att lärande och hälsa hör ihop. Det är även viktigt att elevhälsan är delaktig samt att insatserna blir förankrade och en integrerad del i skolans långsiktiga hälsoarbete.

Konkret handlar det om att eleven svarar på frågor kring livsstil, psykisk hälsa, trivsel och prestationer i skolan. I profilen ingår även fysiska tester kring kondition, styrka och rörlighet. Eleven får sedan en individuell utvecklingsplan som utgår från elevens frisk- och riskfaktorer och kunskap och inspiration kring hur eleven kan genomföra och prioritera eventuella förändringar av sin situation.
- Vi som går utbildningen lär oss hur vi tillsammans med eleven tar fram en hälsoprofil, säger Anna Engström, yrkeslärare på Nösnäs och initiativtagare. Vi lär oss att genomföra de fysiska testerna, elevsamtal utifrån resultatet, och hur en stöttar eleverna i deras väg till bättre hälsa, livsstil och skolresultat.

Med hjälp av profilen skapas en ökad självmedvetenhet hos eleven och det gör det lättare att ta ansvar för sin egen utveckling och också se om det finns eventuella risker i sitt beteende eller livsstil. Satsningen kommer pågå under 2017 men ambitionen är att det ska bli en fortsättning och bli en naturlig del av skolans verksamhet.
- Vi kommer starta upp med ettorna här på Nösnäs, säger Anna. Men jag hoppas att vi kan erbjuda fler elever efter hand. Och det vore jätteroligt om det spred sig och att även elever på högstadiet får möjlighet att göra hälsoprofiler.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-04-11