Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2017-05-17 07.29

Konferens med integration i fokus

Under en eftermiddag samlades drygt 70 personer som runt om i kommunen möter ensamkommande barn och unga i sin vardag. Frågor kring samverkan och information, asylprocessen, psykisk hälsa och fritidsaktiviteter diskuterades.

Konferensen var en del av Göteborgsregionens kommunalförbunds projekt Nya GRannar som ger personal från olika verksamheter inom Stenungsunds kommun möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och lära av varandra. På plats var också politiker, ideella organisationer, föreningar och frivilliga krafter. 

Konferensen inledes med ett föredrag av Omid Mahmoudi, tidigare ordförande i Ensamkommandes Förbund, som berättade om sin väg till Sverige. Han berättade också hur det var att vara ung och ensam i ett helt nytt land och vad han anser är avgörande för en god etablering och integration. Efteråt presenterade representanter från Ensamkommandes Förbund sin verksamhet. 

Därefter tog diskussioner och samtal vid med avstamp i frågeställningar som på olika sätt berör arbetet med ensamkommande barn och unga.  
-  Det var fantastiskt att så många ville komma och att alla visade sådan entusiasm, säger Lars Kastö, lokal projektledare för Nya GRannar i Stenungsunds kommun. Det var engagerade samtal och det kom fram mängder av bra, konkreta förslag som sen tjänstemännen i kommunen kan jobba vidare med.

Projektet Nya GRannar syftar till att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden, skolan och socialtjänsten. Projektet Nya GRannar ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och genomförs på upp­drag av tio kommuner. Projektet ordnar seminarier, konferenser, studieresor och andra utbildningsinsatser i de tio kommunerna.
- Vi kan se att det finns ett stort behov av att träffas och prata över verksamhetsgränserna, säger Lars Kastö. Det finns ett genuint engagemang för de här frågorna här i Stenungsund, vilket förstås känns jättebra, säger Lars Kastö.

Nya Grannar

Omid Mahmoudi, tidigare ordförande i Ensamkommandes Förbund.

Nya grannar

Diskussioner och samtal med avstamp i frågeställningar som på olika sätt berör arbetet med ensamkommande barn och unga.

Senast uppdaterad 2017-05-17