Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-02-04 07.00

Kommunen överklagar beslut om modul

Skolmodulen på Stora Höga-skolan saknar bygglov. Tekniska myndighetsnämnden har beslutat att modulen ska bort innan 25 april. Fastighetsfunktionen i kommunen kommer nu att överklaga beslutet.

När Fastighetsfunktionen i somras gick igenom alla avtal rörande moduler upptäcktes att bygglovet för modulen på Stora Höga-skolan hade gått ut. Man lämnade då in en ansökan om förlängning på fem år av det tillfälliga bygglovet. Ansökan avslogs av nämnden. Fastighetsfunktionen ska även betala ett vite på 201 000 kronor.

Nu kommer Fastighetsfunktionen att överklaga beslutet om att modulen ska bort.

– Vi kommer att nyttja vår lagliga rätt att överklaga nämndens beslut. Skolbarnen ska inte behöva bli lidande av detta utan ska få vara kvar i sina lokaler fram till läsårets slut. Det är vår förhoppning och bestämda mening, säger Ingela Larsson, fastighetschef i Stenungsunds kommun.

Ser över gamla avtal

Just nu är fastighetsfunktionen i kommunen mitt upp i ett arbete där man ser över alla gamla avtal om moduler som nyttjas i kommunen. Kommunen använder även ett nytt system för att på ett mer effektivt och lättare sätt kontrollera och följa upp de avtal som finns gällande lokaler.

-Samtidigt har vi satt igång en utredning för hur vi ska kunna lösa lokaler och utrymmen till skoleleverna i Stora Höga-skolan till det nya läsåret som börjar i augusti, säger Ingela Larsson.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-02-04