Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-10-19 10.29

Filmprojekt på förskolan

Under vintern kommer alla fyraåringar på kommunens förskolor delta i ett projekt inom skapande förskola. Temat är Kameran som verktyg.

film barn

- Under den praktiska workshopen får barnen låna varsin kamera (iPod), berättar Filippa Körner, förskolechef. Genom spännande och lustfyllda kamerauppdrag närmar vi oss bildförståelsen via praktiken. Där de får upptäcka sin omvärld och dela med sig av sina upptäckter och funderingar.

Under workshopens olika moment/träffar kommer barnen bland annat att jobba med etiken kring att fotografera. De kommer att få testa på avstånd, perspektiv, detalj/helhet, rörelse, rum, tid, former och prepositioner. De får göra urval och förstå vikten av vara tydlig i vad man vill förmedla. Allt för att få en större förståelse för kameran som ett uttrycksmedel men också lära sig att ”läsa” både sina egna och andras bilder.

- Vi har valt att rikta projektet till barn födda -14 och till alla kommunens förskolor. Årets tema blir språkutveckling och filmerna kommer att ha sin utgångspunkt i litteratur, berättar Filippa.

Mål och syfte med projektet
• Att ge barnen förutsättningar och lust att uttrycka sig kreativt genom film.
• Att barnen ska få verktyg att tolka och kritiskt granska bild och film.
• Att skapa möten och förståelse både för sig själva och varandra genom kreativa processer.
• Att genom avslutande filmfestival ge dem tillgång till sitt kulturhus, en plats för delaktighet, möten och var och ens berättelse.
• Att skapa en tydlig struktur för hur förskolans pedagoger, efter avslutat projekt, att arbeta med film och bild i den löpande verksamheten.

Fest på Kulturhuset Fregatten
Den 26 mars kommer alla filmer att vara klara och visas på Fregatten. Detta blir en riktigt festlig tillställning som vi bjuder in alla barn i kommunen födda -14.

Projektet är ett samarbete med Kultur och Fritid.

Senast uppdaterad 2018-10-19