Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-10-27 16.16

Förskolebarn

Enkät till föräldrar med barn i förskola och pedagogisk verksamhet

Under november skickas en enkät ut till alla vårdnadshavare som har barn från två år och uppåt på en förskola eller pedagogisk verksamhet i Stenungsunds kommun.

Enkäten är framtagen av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, vilket innebär att 13 kommuner i Göteborgsregionen kommer genomföra samma enkät. Stenungsunds kommun har beslutat att genomföra enkäten inom både den kommunala och fristående verksamheten.
– Det är första gången vi genomför en gemensam enkät med de andra 12 kommunerna och det är även första gången både enskilda och kommunala förskolor får samma enkät, säger Per Andersson Sellén, verksamhetschef förskola.

Förskolans läroplan som reviderades 2016 ligger som grund, och enkäten kommer skickas ut via e-post.
– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och därför är det viktigt att vi får så många svar som möjligt, säger Per.


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Annica Fredberg, 2016-10-27