Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasiet

Är du mellan 16-20 år och funderar på att börja studera igen? Eller kanske har du inget arbete och vill söka en praktikplats? Vill du veta vilka studier som krävs för ett speciellt yrke eller undrar du var det finns jobb? Vi kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål, i form av studier, praktik eller arbete.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Det är din hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där du är folkbokförd.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § Skollagen (2010:800).

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Aktivitetsansvaret i Stenungsund

Det är Nösnäsgymnasiet som har huvudansvaret för aktivitetsansvaret.
Exempel på aktiviteter som kan erbjudas:

  • Kartläggning
  • Guidning i att söka jobb
  • Praktik
  • Studievägledning/coachning och stöd i att söka vidare studier 

Även om du inte vet vad du vill göra

Tillsammans utformar vi en plan som utgår från just dina styrkor, önskemål och drömmar, samtidigt som vi försöker se eventuella hinder och svårigheter. Även om du inte vet vad du vill göra är du välkommen att kontakta oss. Vi försöker hitta den lösning som passar bäst för dig just nu. Om du inte vill träffas kan vi ha kontakt på telefon, via sms eller via mail.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig!

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt, så blir vi väldigt tacksamma om du fyller i dina uppgifter i nedanstående formulär. Vi kommer kontakta dig för en uppföljning. Du har möjlighet att bli kontaktad via mail, sms eller bli uppringd:

Vad gör du just nu? * (obligatorisk)
Vad gör du just nu?


Har du examen från gymnasiet? * (obligatorisk)
Har du examen från gymnasiet?


Jag vill gärna bli kontaktad på detta sätt (se till att du har fyllt i kontaktuppgifterna ovan): * (obligatorisk)
Jag vill gärna bli kontaktad på detta sätt (se till att du har fyllt i kontaktuppgifterna ovan):

Skoladministratör, kommunrapportör
Jennie Karlsson
0303-73 25 47
kaa.mojligheten@stenunugsund.se

Handledare
Susan Samuelsson Dahlin
0303-73 05 29
kaa.mojligheten@stenunugsund.se

KAA-handläggare
Helena Ahl Tellestam
0303-73 02 71
kaa.mojligheten@stenunugsund.se

Enhetschef
Pernilla Andersson
0303-730389
kaa.mojligheten@stenunugsund.se

Senast uppdaterad