Stenungsunds kommunvapen

Skolskjuts - Olycksfall

Från och med 1 januari 2015 har kommunen ny olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Vad och vem försäkringen gäller för?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i olycksfallsförsäkringen. För vissa grupper gäller försäkringen endast vid skol/verksamhetstid.

För information om KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Läs mer om försäkringen här

Har ni frågor kontakta Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, eller kommunens utredare/försäkringshandläggare: Camilla Holmgren 0303-73 25 76 camilla.holmgren@stenungsund.se

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

Händer det en trafikolycka, skall skadeanmälan göras till fordonets försäkring först.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-11-17