Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bussrutiner och busskort

Vilket busskort kan du få

Vilket busskort du får avgörs av hur många resor i veckan du gör.
Du som regelbundet reser med buss (4 resor eller mer) får ett busskort som gäller ett helt läsår. Busskortet kallas "skolkort".

Du som reser enstaka resor med linjebuss får ett busskort som kommunen laddar med en viss summa pengar och som därför gäller för ett visst antal resor. Busskortet kallas "kontoladdningskort".
Kontroller görs så att antalet dagar man anmält skolskjuts för på sin anmälningsblankett stämmer överens med det verkliga behovet, har man anmält felaktigt kan kortet återkallas.

Alla busskort registreras hos Västtrafiklänk till annan webbplats.

När gäller busskortet

Skolkortet är ett personligt årskort som gäller vardagar (skoldagar) mellan klockan 04.00-19.00 under höst- och vårtermin.

Tänk på att spara skolkortet under sommaren eftersom det gäller den första månaden under höstterminen det efterföljande läsåret.

Hur använder du busskortet ombord på bussen

Skolkortet eller annat giltigt färdbevis måste alltid "stämplas" vid påstigning. Håll upp busskortet mot kortläsaren. Kortläsaren ger ifrån sig ett pip, som visar att resan är betald och registrerad. Om det inte fungerar ber du bussföraren om hjälp.

Om du vill veta hur mycket pengar det finns på ditt kontoladdningskort, be bussföraren om hjälp.

När får du busskortet

Första dagen på läsåret ska du använda det gamla skolkortet. Du som inte har något skolkort kan åka till skolan utan busskort första skoldagen. Du får ett nytt busskort från skolan den första skoldagen. ( Eller så snart som möjligt)

Om du har flyttat till kommunen, eller inom kommunen, så får du ett busskort så snart du har beviljats skolskjuts, och busskortet levererats från Västtrafik till skolan.

Vad händer om busskortet slutar fungera eller om du tappar bort det

Både skolkort och kontoladdningskort finns registrerade hos Västtrafik. Om busskortet slutar fungera eller om du tappar bort det, måste du eller din vårdnadshavare omgående anmäla det till skolans expedition. Skolexpeditionen spärrar busskortet och beställer ett nytt.

Vad händer om du glömt skolkortet hemma

Om du har glömt skolkortet hemma får du åka med bussen in till skolan utan skolkort, men sedan måste du kontakta skolexpeditionen för att få en biljett för hemresan. Biljetten ska du visa för bussföraren när du åker hem.

Vad händer om du har glömt busskortet på bussen

Om du glömmer något på linjebussen SNU ring Nettbuss, tel: 0770-45 65 65. Har du glömt något på linje 319, ring Lebu-buss på 0303-25 23 40. Om du glömmer något på skollinjen (bussar med 900-nummer) eller övriga linjebussar (bussar med 300-nummer) ring Ellös Buss 0303-21 49 50

Vad händer när läsåret är slut

Skolkort gäller även den första månaden under höstterminen ditt nästa läsår. Du kan åka med skolkortet den första skoldagen och tills du har får ett nytt skolkort från skolan. Tänk därför på att spara skolkortet under sommaren.

Kontoladdningskort ska lämnas till skolexpeditionen efter läsårets slut. Kontoladdningskort som inte återlämnas spärras.

​Regler för bältesanvändning

Alla resenärer som är äldre än tre år måste använda bälten när de finns. Resenärerna ansvarar själva för att de har dem på sig, förutom när det gäller barn som är äldre än 3 år och under 15 år - då är föraren ansvarig. Eftersom det är omöjligt att se om varje barn i en stor buss verkligen har bältet på sig är lagen formulerad så här: föraren skall göra vad som är möjligt för att se till att barnen färdas fastsatta, dock att kravet måste anpassas till omständigheterna i det särskilda fallet. Vi ber er föräldrar informera era barn om att de skall sätta på sig bältet när de åker buss.

Om du har frågor om busskort

Information om skolkort och kontoladdningskort får du av Västtrafiklänk till annan webbplats, telefon 0771-41 43 00.

Senast uppdaterad 2019-09-03