Stenungsunds kommunvapen

Anmälan om skolskjuts vid växelvis boende

Anmälan nedan används för elever med växelvis boende.

Anmälan om skolskjuts sker läsårsvis. Anmälan lämnas till elevens skola senast 1 april läsåret innan. Uppkommer behovet av skolskjuts under läsåret behandlas anmälan skyndsamt.

Ditt barn är skolskjutsberättigat om avståndet från bostaden till skolan är för: Skolår F-3 minst 2 km Skolår 4-9 minst 3 km

Övriga regler, läs i dokumentet Rutiner för skolskjuts under rubriken Dokument.

Skolskjuts beviljas utifrån den skola eleven tillhör. Skolskjuts gäller enbart till och från skolan, ej till och från fritids.

Anledning till att behov av skolskjuts finns? * (obligatorisk)
Multiple selection


Vilken typ av fritids har eleven?
Multiple selection


Vilken buss åker eleven med till skolan? * (obligatorisk)


Vilken buss åker eleven hem med från skolan? * (obligatorisk)


Kontakt

Skolskjutssamordnare

Jeanette Johansson
0303-73 26 43
skolskjuts@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-03-01