Stenungsunds kommunvapen

Anmälan om skolskjuts med buss

Anmälan nedan används inte för elever med växelvis boende eller behov av skolskjuts med taxi. Ni med behov av skolskjuts med taxi måste anmäla via blankett.

Anmälan om skolskjuts sker läsårsvis. Anmälan lämnas till elevens skola senast 1 april läsåret innan. Uppkommer behovet av skolskjuts under läsåret behandlas anmälan skyndsamt.

Ditt barn är skolskjutsberättigat om avståndet från bostaden till skolan är för: Skolår F-3 minst 2 km Skolår 4-9 minst 3 km

Övriga regler, läs i dokumentet Skolskjutsbestämmelser.

Skolskjuts beviljas utifrån den skola eleven tillhör. Skolskjuts gäller enbart till och från skolan, ej till och från fritids.


Anledning till att behov av skolskjuts finns? * (obligatorisk)
Multiple selection


Vilken typ av fritids har eleven?
Multiple selection


Kontakt

Skolskjutssamordnare

Jeanette Johansson
0303-73 26 43
skolskjuts@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-03-01