Stenungsunds kommunvapen

Modersmål

Vem har rätt till modersmålsstöd/modersmålsundervisning?

Elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd i förskoleklass och modersmålsundervisning i grundskola/grundsärskola och gymnasieskolan om:
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket eftersom modersmålsundervisning inte är en nybörjarundervisning.

Kommuner är endast skyldiga att erbjuda modersmålsstöd/modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har ansökt och kommunen kan få tag i lämplig lärare.

För minoritetsspråk gäller dock att undervisning i modersmålet skall erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och även om antalet elever som ansöker är mindre än fem. Däremot kan kommunen inte anordna undervisning om inte lämplig lärare finns. Minoritetsspråken är: samiska, meänkieli, romani chib, finska och jiddisch.

För vilka språk erbjuds modersmålsstöd/modersmålsundervisning?

I Stenungsunds kommun erbjuds i dagsläget modersmålsstöd i förskoleklass och modersmålsundervisning från åk.1 i språken: arabiska, albanska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), kurdiska (sorani, kurumanji), finska, tyska, spanska, italienska, nederländska, franska, engelska, polska, thailändska, persiska, dari, tigrinja, ryska, tagalog och somaliska.

Ansökan och uppsägning

Blanketter för ansökan om och uppsägning av modersmålsstöd i förskoleklass och modersmålsundervisning i grundskola/grundsärskola och gymnasium finns i högerspalten på denna sida och under rubriken "Blanketter", högst upp på sidan.

Ansökan och uppsägning lämnas till expeditionen på elevens skola.

Modersmål i förskolan

Läroplanen för förskolan lyfter fram vikten av ett bra stöd till barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Dessa barn har rätt till modersmålsstöd i förskolan.

"Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål." Lpfö 98:10

De kommunala förskolorna i Stenungsund arbetar med att öka kompetensen och utveckla ett interkulturellt arbetssätt i förskolan. En av förskollärarna arbetar på del av sin tjänst med att implementera rutiner för ett interkulturellt arbetssätt.
Barn lär i vardagen, därför är vår strävan att erbjuda modersmålsstödet i verksamheten genom tillgång till tvåspråkig personal och att barnet erbjuds plats på en förskola där modersmålet finns representerat.

Du kan även läsa mer här: Skolverkets sidor kring modersmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Enhetschef Flerspråkighet

Annika Sunesson 
0303-73 80 75
annika.sunesson@stenungsund.se

Expedition

Cajsa Uddefors
0303-73 25 73
cajsa.uddefors@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-05-04