Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen

Om måltidsverksamheten

Måltidsverksamheten producerar mat till förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg i kommunen.

Måltidsenheten

Måltidsenheten består av centralköken Nösnäs A-plan, Getskär och Tallåsen. Enheten består ytterligare av 8 tillagningskök förskola samt 6 mottagningskök förskola, 4 tillagningskök skola och 8 mottagningskök skola.

Organisationskiss MåltidPDF

Enhetens uppdrag är att verka för hälsosamma matvanor som motverkar kostrelaterade sjukdomar och stämmer överens med en hållbar utveckling.

Vi jobbar utefter Livsmedelsverkets riktlinjer; Bra mat i förskolan, Bra mat i skolan & Bra mat för äldre.

Måltidsenhetens samtliga kök köper in;

  • Ekologisk mjölk
  • Ekologiska bananer
  • Svensk blandfärs
  • Svensk kyckling
  • MSC märkt fisk
  • Ekologiskt kaffe till äldreomsorgen
  • Flera kök köper även in många andra ekologiska produkter

Styrande dokument

Kost- och hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun

Kost- och Hållbarhetspolicyn är ett styrdokument samt ett stöd och verktyg för förtroendevalda och verksamheter att styra, säkerhetsställa och profilera mat och måltider som erbjuds av stenungsunds kommun. Med hjälp av policyn tydliggörs kommunens målsättning att matgäster i Stenungsund skall erbjudas goda måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra råvaror som producerats med fokus på en hållbar utveckling.

Kost- och hållbarhetspolicyPDF
 

Skolmatsakademin

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-09-13