Stenungsunds kommunvapen

Matsedel


Matsedel för respektive skola/verksamhet

Avvikelser kan förekomma de aviseras då lokalt.

Barn/Elev med behov av specialkost

Blankett - Intyg för specialkostPDF

Förskola
Vi erbjuder specialkost till de barn som inte kan äta av normalkosten. För att säkerhetsställa att barnen i förskolan får rätt specialkost lämnar familjen Intyg för barn med behov av specialkost. Intyget lämnas till avdelningspersonalen och vidarebefordras till måltidspersonalen. Kontakta avdelningspersonal på förskolan vid behov av specialkost.
Avbeställ specialkost till ditt kök om du är sjuk eller bortrest.

Grundskola
Vi erbjuder specialkost till de barn som inte kan äta av normalkosten. För att säkerhetsställa att barnen i skolan får rätt specialkost lämnar familjen Intyg för barn med behov av specialkost. Intyget lämnas till avdelningspersonalen på skolan/fritids och vidarebefordras till måltidspersonalen. Kontakta lärare eller avdelningspersonal på skolan/fritids vid behov av specialkost.
Avbeställ specialkost till ditt kök om du är sjuk eller bortrest.

Gymnasium
Vi erbjuder specialkost till de ungdomar som inte kan äta av normalkosten. Kontakta skolhälsovården vid behov av specialkost.  För att säkerhetsställa att ungdomarna i skolan får rätt specialkost lämnar familjen Intyg för elev med behov av specialkost. Intyget lämnas till måltidspersonalen på skolan.
Avbeställ specialkost till ditt kök om du är sjuk eller bortrest.

Vid frågor som rör specialkost: Specialkostkök Nösnäs, 0303-73 85 14

Förändring gällande specialkosten
Vid förändring gällande specialkosten är det mycket viktigt att berörd personal informeras samt att ett nytt uppdaterat intyg lämnas in.

*Varje läsårsskifte ber vi er lämna in ett nytt Intyg för specialkost.

Kontakt

Funktionschef Måltid

Anna Wejdin
0303-73 86 25
anna.wejdin@stenungsund.se

Enhetschef Måltid Förskola

Erika Lundberg
0303-73 29 61
erika.lundberg@stenungsund.se

Enhetschef Måltid Nösnäs/Mottagningskök Skola

Maria Höghäll
0303-73 87 13
maria.hoghall@stenungsund.se

Enhetschef Måltid Äldreomsorg/Tillagningskök skola

Richard Fougberg Johansson
0303-73 80 83
richard.fougberg-johansson@stenungsund.se

Teamledare Diet/Allergi/Specialkostfrågor

Anna Ljungqvist
0303-73 26 58
anna.ljungqvist@stenungsund.se

Administratör/vikariesamordnare Måltid

Susanne Holst
0303-73 85 28
susanne.holst@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-08