Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Så fungerar etableringen

Kommunen ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning, (svenska för invandrare, sfi) skola, barnomsorg och annan kommunal service.

Samhällsorienteringen innebär muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad, demokrati och skola och utbildning. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

Vad har kommunens flyktingmottagning för roll?

Kommunen har kontakt med Migrationsverket och Arbetsförmedlingens och sköter planering av:

  • boendet
  • den personliga situationen
  • familjeförhållanden
  • barnens situation och eventuellt behov av stödinsatser, skola och barnomsorg
  • undervisning i svenska
  • samhällsorientering

Vi ska också samverka med arbetsförmedlingen och den nyanlända personen för att ta fram en etableringsplan.

För inköp av möbler, husgeråd, telefoninstallation och övrig hemutrustning får flyktingen låna pengar från Centrala studiestödsnämnden (CSN) så kallat Hemutrustningslån.

Vad är arbetsförmedlingens ansvar?

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för nyanlända personers etablering i samhället. Tillsammans med den nyanlända personen och kommunen upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där SFI (Utbildning i svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår som en del av den nyanlända personens aktiviteter för att komma in i det svenska samhället.

Vuxna nyanlända läser SFI (Utbildning i svenska för invandrare) i 2-3 terminer och studierna kan kombineras med praktik eller andra aktiviteter enligt etableringsplanen.

De nyanlända personerna har sin försörjning genom etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan mot att man tar del av hela etableringsplanen.

Vad är syftet med etableringen?

Som nyanländ i Sverige har du rätt till etablering under dina första två år i Sverige. Målet för de vuxna är att var och en ska försörja sig genom arbete. Kommunen arbetar för att alla nyanlända – unga, vuxna och äldre – ska bli delaktiga i det svenska samhället.

Vad är etableringsersättning?

En nyanländ person har rätt till etableringsersättning om hen omfattas av det statliga ersättningssystemet för flyktingmottagning. Meningen med etableringsersättning är att den ska vara så lik vanlig lön som möjligt och bygga på och att hen presterar något och är aktiv under 8 timmar/dag, till exempel studerar språk. Det gör majoriteten av dem som har rätt till etableringsersättning.

Vem har rätt till etablering i Sverige?

Alla personer som flyttar till Sverige och har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt att få etableringsplan.

Hur lång är etableringsperioden?

Etableringen omfattar vanligtvis de två första åren som personen är nyanländ i kommunen.

Har alla invandrare rätt till etableringsersättning?

Nej. Det är endast nyanlända personer där kommunen får särskilt statsbidrag för etablering som har rätt till introduktionsersättning.

Första steget är att folkbokföra sig på Skatteverket för att få sina fyra sista siffror i personnumret. Andra steget är att den nyanlända personen ska anmäla sig till skolan för att börja studera svenska samt anmäla sig till arbetsförmedlingen.


Senast uppdaterad 2018-06-12