Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Boende för nyanlända

Från 1 mars 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Under 2016 och har Stenungsunds kommun tagit emot 104 respektive 99 nyanlända personer. För 2018 ansvarar kommunen för att ta emot 64 kommunanvisade nyanlända.

Kommunen ansvarar för det initiala mottagandet, att förmedla bostäder samt vägledning och stöd den första tiden.  Bostadsanskaffning sker på olika sätt, till exempel genom det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem, privata fastighetsägare, kollektivboende samt genom kommunens projekt Välkommen hem (där privatpersoner kan hyra ut bostäder till nyanlända).

Välkommen hem

Senast uppdaterad 2018-06-12