Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Människohänder

Kommunens arbete med nyanlända

Enheten för nyanlända i Stenungsunds kommun är en enhet som planerar och samordnar mottagnings- och introduktionsåtgärder för nyanlända flyktingar.
Genom samverkan mellan Migrationsverket, arbetsförmedlingen och Stenungsunds kommun skall introduktionen i det svenska samhället för nyanlända flyktingar förkortas och göras så effektiv som möjligt. Viktigt är att varje människa känner sig delaktig i samhället och kan klara sin egen försörjning.

Kommunen har också ett avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn utan vårdnadshavare.

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ges i Göteborg och ger dig viktig information - för en bra start i Sverige.

Svenska för invandrare

Kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att man ska komma in på arbetsmarknaden och bli integrerad i det svenska samhället. Kommunen ansvarar för undervisningen i svenska för invandrare (sfi). I korthet är målet för undervisningen att de studerande ska kunna förstå och göra sig förstådda i situationer som hör till det dagliga livet i Sverige och ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället, arbetslivet och den svenska kulturen.

Den som har läst klart sfi ska ha kunskaper i svenska motsvarande en som gått ut nionde klass. Efter sfi följer SAS (svenska som andraspråk). När du är klar med Sas motsvarar dina svenskkunskaper att du har gått ut gymnasiet.

Läs mer om svenska för invandrare.

Medborgarskapsceremoni

Kommunen uppmärksammar alla nya medborgare under nationaldagen. De får en personlig inbjudan från kommunen till Solliden, tillsammans med en vän, där mat serveras. Sedan går man gemensamt till Kulturhusparken där det stora nationaldagsfirandet äger rum.

Mer information om detta kommer.

Välkomsten – skolans mottagningsenhet

Välkomsten är Stenungsunds mottagningsenhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet är att ge alla nyanlända elever i Stenungsunds kommun en bra och likvärdig skolstart.

Läs mer om Välkomsten

Språkintroduktion

Sprint, som språkintroduktionen ofta kallas, ger de lite äldre ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för snabb övergång till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Läs mer om Sprint på gymnasietöppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Enheten för nyanlända
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00

Annica Johansson

Enhetschef för Arbetsmarknadsenheten och Enheten för nyanlända
0303 - 73 25 79
annica.johansson@stenungsund.se

Janet Jonsson

Flyktingsekreterare
0303-73 29 49
janet.jonsson@stenungsund.se

Enas Fahmee

Administratör
enas.kamal.fahmee@stenungsund.se 

Senast uppdaterad 2020-07-27