Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Välkommen hem - hyr ut din bostad

På grund av den stora migrationsströmningen till Europa och Sverige under en tid av bostadsbrist söker Stenungsunds kommun nya lösningar. En del av lösningen kan vara att kommuninvånare hyr ut sina bostäder eller delar av sina bostäder. Det kan handla om en sommarstuga, en undervåning eller ett rum.

Kommunen hjälper till med:

 • att hitta en lämplig hyresgäst och etablera kontakt 
 • avtalsskrivning
 • besiktning vid inflyttning.

Aktuellt: Bygga och hyra ut ett Attefallshus?

För mer  information byggnationen och anmälan till kommunen se här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vid frågor om hyresnivå se här.länk till annan webbplats
Vill du hyra ut till en nyanländ person eller familj. Se anmälan Välkommen hem vid sidan.

Frågor och svar

Varför hyra ut?

Genom att hyra ut kan du som uthyrare få hjälp med hyran samtidigt som det ger möjlighet att lära känna någon från en annan kultur och bidrar till att våra nya medborgare kommer in i samhället.

Behöver jag hyresvärdens godkännande?

Att hyra ut ett rum medan du själv bor i lägenheten betraktas som att ha en inneboende. Du behöver därför inte ha hyresvärdens tillstånd till detta om du bor i hyresrätt. Det behövs bara om du hyr ut hela lägenheten. Då räknas det som en andrahandshuthyrning.

Skall jag sätta upp regler för den inneboende?

Se alltid till att vara överens om vad du vill skall gälla innan ni skriver kontrakt. Vill du skriva ned några enkla regler så kan det vara till hjälp. Detta kan också diskuteras med kommunens representanter som stödjer dig i kontraktsskrivandet.

Skall jag betala skatt?

Ja, skatt skall redovisas i inkomstslaget kapital i din deklaration i inkomstslaget kapital. Du får ett schablonavdrag vid uthyrning. Från och med inkomståret 2013 (deklarationen 2014) är schablonavdraget 40 000 kr. Två makar som gemensamt hyr ut en bostad kan göra avdrag med 20 000 kr för var. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för den del du hyr ut, om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Vid uthyrning av småhus får du avdrag med 20 % av hyresintäkten, utöver schablonavdraget.

Läs mer: Skattemyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer om den inneboende inte sköter sig?

Här gäller hyreslagen. "Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning."

Läs mer: Hyreslagenlänk till annan webbplats

Vi har hamnat i tvist. Vart kan jag vända mig?

Har ni hamnat i en situation som ni inte kan lösa kan ni som sista utväg vända er till domstol. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder.

Läs mer: Hyresnämndenlänk till annan webbplats

Hur fungerar det med hemförsäkring?

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Vad som ingår, om man skall betala extra eller om studenten behöver egen försäkring kan variera.

Vad skall jag tänka på vid andrahandsuthyrning?

Ska du hyra ut din lägenhet i andrahand så behöver du hyresvärdens tillstånd. Se till att begära det i god tid före det datum som uthyrningen är tänkt att börja gälla. Tillståndet bör vara skriftligt.

Som förstahandshyresgäst har du fortfarande ansvar för lägenheten gentemot fastighetsägaren även om du hyr ut din lägenhet. Det innebär att om andrahandshyresgästen missköter sig, vanvårdar lägenheten eller är störande, så kan du som förstahandshyresgäst bli uppsagd och skadeståndsskyldig.

Vad kan man ta i hyra och vad gäller för uppsägning?

Se nedan då detta beror på vad du som hyresvärd hyr ut:

Rum i hyresrätt - hyreslagen gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillstånd: Behövs inte. Vi rekommendrar däremot att du informerar hyresvärden om uthyrningen. Du måste själv bo i lägenheten.
 • Hyra: Om du hyr ut 25% av lägenheten kan du ta 25% av din hyra. Du kan lägga till omkostnader för till exempel el och internet, och 10-15% om rummet är möblerat.
 • Besittningsskydd: Ja. Vi rekommenderar därför att du har tidsbestämd uthyrning som understiger två år.
 • Uppsägningstid: Vid obestämt avtal eller tidsbestämt avtal längre än 3 månader, 3 månader från uppsägningen. Vid tidsbestämt avtal mellan 2 veckor - 3 månader, 1 vecka.

Hel hyresrätt i andrahand - hyreslagen gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillstånd: Ja, du behöver hyresvärdens tillstånd.
 • Hyra: Den hyra du betalar. Du kan lägga till för omkostnader som till exempel el och internet, och 10-15% om rummet är möblerat.
 • Besittningsskydd: Ja

Bostadsrätt, villa, eller del av - privathyreslagen gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Tillstånd: Om du hyr ut hela bostadsrätten behöver du styrelsens tillstånd. Du behöver inte tillstånd om du har en inneboende.
 • Hyra: Du kan ta en hyra som motsvarar kapitalkostnaden vilken beräknas utifrån avkastningsräntan (ca 2% 2016, se ) på bostadens marknadsvärde. Det spelar alltså ingen roll om du har lånat pengar för att köpa bostaden eller ej. Du kan lägga till driftkostnader som avgift till bostadsrättsförening och el och internet, samt 10-15% om bostaden är möblerad. Läs mer om skälig hyra hos hyresnämnden.
 • Besittningsskydd: Nej
 • Uppsägningstid: Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Uthyraren kan oavsett den avtalade hyrestiden säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.

Andra bostaden i bostadsrätt, villa, sommarstuga - hyreslagen gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster*

 • Hyra: Se rum.
 • Besittningskydd: Ja. Vi rekommenderar att du har en tidsbestämd uthyrning i kontraktet som understiger två år.

* När hyresgästen med kontrakt baserat på privatuthyrningslagen säger upp sitt kontrakt kommer nästa hyresgästs kontrakt att fungera enligt hyreslagen. Detta gäller så länge du har flera kontrakt samtidigt.

Tre kontrakt eller fler - hyreslagen gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Beskattning: Räknas som näringsverksamhet.
 • Bostad för fritidsändamål eller lägenhet som kan anses utgöra del av upplåtarens egen bostad räknas ej. Detta utesluter inte att en person som upplåter färre lägenheter än tre i vissa fall kan anses bedriva näringsverksamhet. Av betydelse är om upplåtelsen sker för att ge vinst eller för att undvika kostnader för dubbla boenden.
 • Besittningskydd: Ja

Senast uppdaterad 2019-08-09