Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Gruppträffar för flyktingguider/språkvänner

Under året planerar vi att anordna ett antal gemensamma möten för flyktingguider/språkvänner. Läs mer om hur de är upplagda och vilka aktiviteter som är planerade.

Integration börjar där människor möts. I Flyktingguide/Språkvän sker det främst genom våra sociala matchningar mellan göteborgare och nykomna invandrare/flyktingar. Men man kan också mötas på de gruppaktiviteter/ gruppträffar vi arrangerar några gånger per termin. Syfte: integration i praktiken; mer specifikt, gränsöverskridande möten som inkluderar, ökad kunskap kring integration och migration samt introducering till staden i inkluderande former. Välkommen till gruppträffarna om du vill inkludera - och bli inkluderad. 

Förutom att mötas två och två eller familjevis kan man också träffa andra språkvänner i större grupper. Där möts vi gränsöverskridande och har roligt tillsammans. Dessutom leder dessa möten till ökad kunskap kring integration och migration samt en introduktion till Stenungsund med omgivningar.

Exempel på gruppaktiviteter/gruppträffar 

Eftersom detta projekt är nytt för oss har vi ännu ingen lista på allt som gjorts, men exempel från andra kommuner inkluderar:

  • museer, teater, opera 
  • Universéum, Liseberg
  • fotboll, ishockey, skridskor, bowling och boule
  • Borås djurpark, Ullared, Elfsborgs fästning
  • Slottsskogen, Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen
  • föreläsningar kring migration och integration, kultur och identitet
  • högtider som Lucia- och julfest med julbord.

Gruppaktiviteterna är frivilliga och öppna

Du som deltar i projektet i Stenungsund kommer att få en inbjudan till gruppträffarna via e-post och/eller vår facebooksida. Träffarna är frivilliga och för det mesta gratis och öppna. Ibland får alla deltagare inbjudan, ibland bara vissa. Det beror på vad vi arrangerar (och ibland också med vem). Du kan komma själv eller med familj, tillsammans med eventuell matchning/kontakt eller en vän.

Ett annat sätt att mötas och se Stenungsund

Med gruppträffarna vill vi skapa ett kompletterande forum där våra deltagare kan mötas, byta erfarenheter och kanske även lära känna varandra närmare. De syftar dessutom till att visa våra deltagare på nya aktiviteter och platser i och runt omkring Stenungsund. Att känna till omgivningen är viktigt för att kunna känna sig hemma här - och känna samhörighet med folket som bor här.

Källa till kunskap och förståelse

Vissa andra gruppaktiviteter, som föreläsningar och seminarier, syftar till att ge kunskap och information kring migrations- och integrationsfrågor i stort. Ökad kunskap ger större förståelse och bättre möjligheter att överbrygga kulturskillnader och se varandra i gränsöverskridande möten som inkluderar.

Senast uppdaterad 2018-06-12