Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Du som vill hjälpa till med integration

En bra integration är viktigt för att komma in i samhället, skolan och arbetslivet. Det finns flera sätt där du som medborgare kan vara en del av integrationen.

God man för ensamkommande barn

När ett ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas så snart som möjligt förordna en god man för barnet. En god man har barnet under sin asylprocess. Om barnet får uppehållstillstånd får barnet i stället en särskilt förordnad vårdnadshavare (se nedan). Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Hen representerar inte och är inte anställd av någon myndighet. Uppdraget som god man utgör en viktig insats för såväl samhället som för barnet. Beroende på var barnet befinner sig i asylprocessen är uppdraget som barnets företrädare lite olika. För att bli god man behöver du genomgå en utbildning.

Ansvarsområden som god man:

  • Se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.
  • Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd).
  • Se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, vilket sköts av boendet

Mer information och intresseanmälan:

God man för ensamkommande barn

Anmäl ditt intresse för att bli god man

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn och ungdomar. När ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Det kan till exempel vara du som tidigare varit barnets god man. Om barnet fyller 18 år inom ett halvår kan den gode mannen kvarstå tills barnet blivit myndigt. Den som förordnats till vårdnadshavare för barnet är vanligtvis också dess förmyndare. En vårdnadshavare ska se till att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har dock inget försörjningsansvar för barnet och ansvarar inte heller för den dagliga omvårdnaden. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål.

För mer information och intresseanmälan:

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Anmäl ditt intresse för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man är en stabil och trygg familj som har tid, plats och resurser för att kunna engagera sig i ett barn. En familj kan se ut på flera sätt och behöver inte bestå av en mamma, pappa och barn. Boendet kan vara i en lägenhet eller i en villa, i staden eller på landet.
Ett familjehems viktigaste uppgift är att fungera som en "extra förälder" till någon annans barn. En placering i ett familjehem kan vara både kortvarig såväl som långvarig.

Familjehemmet har ansvar för barnets dagliga omsorg och fostran med allt vad det innebär i form av skola, läxläsning och fritidsaktiviteter. Det innebär också att man behöver ha tid och möjlighet att medverka i möten med till exempel skola och socialtjänst. 

För mer information och intresseanmälan:

Familjehem

Flyktingguide

Som flyktingguide kan du som vill stötta nyanlända i integrationsprocessen göra skillnad. Stenungsunds kommun har startat ett projekt för att skapa mötesplatser mellan flyktingar/nyanlända och kommuninvånare.

Där kan du som volontär träffa nyanlända, prata svenska och hjälpa personer in i det svenska samhället. Du kan också anmäla ditt intresse för att matcha dig själv eller din familj med en nyanländ familj. Kommunens projektledare anordnar mötesplatser och har hand om matchningarna som kommer in till projektets brevlåda.

Mer information och anmälan

Välkommen hem

På grund av den stora migrationsströmningen till Europa och Sverige under en tid av bostadsbrist söker Stenungsunds kommun nya lösningar. En del av lösningen kan vara att kommuninvånare hyr ut sina bostäder eller delar av sina bostäder. Det kan handla om en sommarstuga, en undervåning eller ett rum. Kommunen hjälper till att etablera en kontakt, hitta en lämplig hyresgäst, avtalsskrivning och besiktning vid inflyttning.

Mer information och intresseanmälan

Svenshögens asylboende

Svenshögens asylboende tar löpande emot gåvor till de boende som gärna kan vara säsongsanpassande kläder.

Svenshögens asylboende söker just nu volontärer för hjälp i deras secondhandbutik.
Arbetsuppgifterna är att sortera och göra det fint.  

För intresseanmälan eller för mer information, välkommen att kontakta
boendet på nummer 0739-835799.

Skänka gåvor

Du som vill skänka gåvor i form av husgeråd, prydnadssaker, barnartiklar, leksaker eller pengar, ej möbler, kan kontakta Stenungsunds Röda Korskrets. Vi söker volontärer till vår second hand-butik, ”Mötesplats Kupan”, på Gärdesvägen 6 i Stenungsund. Överskottet från försäljningen går till social verksamhet i Stenungsund.

Kontakta Ulla Lönnqvist, 0703-159015 eller ulla.lonnqvist@telia.com

Senast uppdaterad 2018-06-12