Internationalisering

Internationalisering i skolan ger ökade kunskaper om och förståelse för andra länder och kulturer.

Genom en medveten strategi utifrån de behov skolan har kan internationella samarbeten och kontakter ge ny kompetens för att utveckla och skapa bättre förutsättningar för både elever och personal.

Utgår man från de behov som finns kan finansiering via EU-medel och övriga programmedel ge möjligheter, till exempelvis elevutbyten, praktik utomlands, personalfortbildning i annat land och långsiktiga samarbeten med skolor för att utbyta erfarenheter och få ny kompetens.

När vi arbetar med internationellt fokus i våra verksamheter skapar vi intresse och medvetenhet om att vi är en del av en global gemenskap som blir allt viktigare.

Skolans styrdokument visar tydligt på att ett etiskt, internationellt och hållbart miljöperspektiv ska utgöra en integrerad del i den ordinarie skolundervisningen.

Vi ska vara en pedagogisk resurs för global medvetenhet. Att väcka elevernas engagemang för global rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter, andra kulturer och en hållbar natur är en del av det globala utvecklingsarbetet.

I Stenungsunds kommun, sektor utbildning, arbetar vi strategiskt med att göra internationalisering till en naturlig del av undervisningen. Detta gäller från förskola till vuxenutbildningen.

Gymnasiet och en del grundskolor har under ett flertal år ingått i projekt och samarbeten med både länder i Europa och i övriga världen.

Under EU’s programperiod, 2014-2020, finns det en budget på 14,7 miljarder Euro där det finns möjligheter att söka bidrag för bland annat utbyten, praktik, konferenser och seminarier. Det går att söka bidrag för samarbete med de nordiska och baltiska länderna, Nordplus. Vill man åka utanför EU finns det program som finansieras av det svenska utbildningsdepartementet, Atlas. SIDA finansierar bland annat utbyten med tredje världen.

I Stenungsunds kommun finns just nu ett antal pågående projekt samt en del som är på väg att startas upp. Här följer några exempel:

Pågående och kommande projekt

Förskola

Brudhammar förskola medverkar i ett 2-årigt projekt (2017-2019) med titel ProChil. Projektets huvudfokus är att hjälpa den tjeckiska förskolan att skriva en läroplan för barn 1-3 år när det gäller barnskötare. I projektet deltar också kollegor förutom från Tjeckien från Belgien, Grekland, England och Spanien

Grundskola

Lärare från Kopperskolan, Stenungskolan och Kristinedalskolan medverkar i ett 3-årigt projekt, (2015-2018) "Teaching for Tomorrow". Irland koordinerar och övriga partners kommer från Tyskland och Estland.

Här finns en länk till projektet:

http://tft-project.eu Länk till annan webbplats.

Lärare från Kristinedals särskola, Stora Högaskolan samt Jörlandaskolan bildar tillsammans ett konsortium med fokus på jobbskuggning i Tyskland och England (Kristinedal), Frankrike & Finland (Stora Höga) och på Irland (Jörlanda). Alla tre skolorna har olika fokusområden och projektet gäller mellan 2016-2018. Pengarna kommer från EU’s program Erasmus+.

Brudhammar förskola, Stora Höga skolan samt Kyrkenorumskolan ingår i ett gemensamt konsortium och de kommer genom kurser och jobbskuggning i Europa fortbilda sig inom IKT, matematik och språk. Projektet är på två år mellan 2017-2019. Pengarna kommer från EU’s program Erasmus+ 

Gymnasium

Lärare på Nösnäsgymnasiet deltar i ett projekt gällande jobbskuggning i Bohunt school, England. Medel finns för 20 personal till Bohunt. I projektet har lärare också deltagit i olika kurser runt om i Europa samt jobbskuggat kollegor i Norge. Projektet gäller mellan 2016-2018 och pengarna kommer från Erasmus+.

Yrkeselever på Nösnäsgymnasiet har möjlighet att praktisera antagligen på Cypern (Hotell- och Turism elever) eller på Irland, gäller samtliga yrkesprogram. Pengarna är sökta från Erasmus+ och gäller mellan 2016-2018.

Yrkeselever från Nösnäs ska praktisera i Carlow, Irland under fem veckor i mars 2018. I samma ansökan har byggarbetslaget jobbskuggat kollegor på en skola i Prag. Pengarna är från Erasmus+ och de gäller mellan 2017-2019.

Nösnäsgymnasiets samhällsprogram och ekonomiprogram har blivit beviljade medel i ett Atlas Partnerskap med en skola i Mostar, Bosnien. Utbytet är ömsesidigt och projektet handlar bland annat om demokrati. Projektet håller på till och med hösten 2018.

Enhet 3 på Nösnäsgymnasiet medverkar i ett strategiskt partnerskap (2017-2019) med titel ”To teach is to learn”. Både lärare och elever kommer att medverka i detta projekt vars koordinator kommer från Slovakien. Som partner ingår också en skola i Thessaloniki, Grekland.

Övrigt

En ny ansökan har lämnats in av Spekerödskolan inom Erasmus+ programmet. Temat är inkludering. Svar på denna väntas i mitten av maj månad.

Yrkeselever från Nösnäsgymnasiet kommer under hösten att praktisera i Kapstaden, Sydafrika. Medel kommer från Atlas Praktik och gäller sex elever.

Rumänien

Senast uppdaterad