Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Inriktning Design och produktutveckling

På teknikprogrammet får du arbeta både teoretiskt och praktiskt, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar och du lär dig om teknikens utveckling i samhället. Du utvecklar även din förmåga att analysera, se samband och dra slutsatser för att bättre förstå tekniska system.

På inriktningen Design och produktutveckling får du utveckla din kreativitet och arbeta med datorstyrd design och konstruktion. Du använder bland annat datorn för att rita, konstruera och designa olika produkter. Du kommer också att träna skissteknik, bygga prototyper och modeller.

Gymnasiearbete

I slutet av utbildningen ska du göra ett gymnasiearbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet

Efter gymnasiet

Efter avslutad utbildning har du många valmöjligheter både vad gäller högskoleinriktningar, en god grund för eget företagande och anställning. Efterfrågan på eleverna på arbetsmarknaden är god i synnerhet då det finns möjlighet att läsa ett 4:e år hos oss.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad