Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan
Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

Nösnäsgymnasiets naturnära läge ger rikliga möjligheter till fältstudier, experiment och laborationer på Naturvetenskapsprogrammet. Skolan har moderna laborationssalar som under årens lopp förstärkts med en gedigen laborationsutrustning. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade lärare får du kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Inom inriktningen Naturvetenskap får du fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Här finns fördjupningskursen matematisk specialisering med till exempel optimering och linjär algebra. Vi erbjuder också naturvetenskaplig specialisering med biokemi, genteknik och medicinsk fysik.

Vi gör flera studiebesök till exempel på industrierna i Stenungsund, Chalmers, Göteborgs Universitet och Nobeldagarna i Göteborg. För att väcka naturvetenskaplig nyfikenhet får några elever möjlighet att åka till Berzeliusdagarna i Stockholm och Molecular Frontiers symposium.

Gymnasiearbete

Under år 1 och år 2 arbetar vi delvis i ämnesintegrerade projekt utifrån examensmålen. Detta förbereder eleverna för gymnasiearbetet som sker i år 3. Gymnasiearbetet kan bland annat ske i samarbete med Universeum och Molekylverkstan.

Efter Gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig många möjligheter till vidareutbildning. Framtidens behov av välutbildade naturvetare är stort och efterfrågas inte bara i Sverige utan även utomlands. Ett naturvetenskapligt synsätt inom samhällsvetenskapen är viktigt för hållbar utveckling och för samhället i stort.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad