Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet vänder sig till dig som inte har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. På introduktionsprogrammet anpassar vi utbildningen efter dina behov. På programmet träffar du engagerade lärare som arbetar för att hjälpa dig att hitta till ditt mål. Tillsammans hittar vi din väg framåt.

Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar:
- Individuellt alternativ (IMA)
- Yrkesintroduktion (IMY)
- Språkintroduktion (IMS)
- Programinriktat val (IMV)

Efter introduktionsprogrammet kan du:
- påbörja studier på nationellt program, om du har gymnasiebehörighet
- påbörja studier på vuxenutbildningen eller folkhögskola
- börja yrkesarbeta på en arbetsplats

Individuellt alternativ (IMA)

Denna inriktning går du om du behöver komplettera dina grundskolebetyg för att kunna söka till ett nationellt program. Du kan läsa matematik, svenska, engelska och ett flertal andra grundskoleämnen. Vi kan även erbjuda viss undervisning på gymnasienivå samt motiverande aktiviteter.

Du kan också kombinera dina studier med praktik som kan leda till en väg ut i arbetslivet. Vi arbetar tillsammans med elevhälsan för att göra din skolgång så framgångsrik som möjligt.

Programblad för Individuellt alternativ (IMA) Pdf, 71.5 kB.

Yrkesintroduktion (IMY)

På denna inriktning läser du en yrkesinriktad utbildning som kan leda till fortsatta studier eller en framtida anställning. Yrkesintroduktion riktar sig till de elever som förväntas läsa hela sin gymnasieutbildning på Nösnäsgymnasiet.

Programblad för yrkesintroduktion (IMY) Pdf, 149.6 kB.

Språkintroduktion (IMS)

Denna inriktning ger dig som nyligen kommit till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket.

Programblad för Språkintroduktion (IMS) Pdf, 133.2 kB.

Programinriktat val (IMV)

Inriktningen innebär att du följer ett nationellt program i de flesta ämnen. Du behöver ha minst sex godkända betyg. Du måste ha godkända betyg i Svenska/Svenska som andra språk och Matematik eller Engelska. Denna inriktning kan vi endast erbjuda i mån av plats på valt program.

Programblad för Programinriktat val (IMV) Pdf, 132 kB.

Bildelever

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad