Stenungsunds kommunvapen
Fotboll

Idrottsinriktning Fotboll

Nösnäsgymnasiet har många års erfarenhet av att bedriva idrottsinriktningar på elitnivå. Ett alternativ för dig som vill vara kvar på hemmaplan och ändå satsa rejält på fotbollen med sikte på en idrottskarriär.

Idrottsinriktningen är sökbart i kombination med alla nationella program undantaget inriktningen process på Industritekniska programmet. På lärlingsprogrammet erbjuds plats om det går att kombinera med praktikplatsen!

På Teknikprogrammet erbjuds du möjligheten att läsa "extra poäng" upp till 300 poäng utöver de obligatoriska 2500 poängen = utökad studiekurs. Du kan välja Idrottsprofil som då blir 200 poäng eller Moderna Språk 100-300 poäng.

Om du går på yrkesprogram kan vi inte garantera att det finns möjlighet att kombinera idrottsinriktningen med grundläggande behörighet för högskolestudier. Går det inte att organisera i ditt fall, så får du alltså vara beredd på att välja mellan fotboll och högskolebehörighet.

Möjligheten finns att läsa in behörigheten senare, på VUX.

Träning och teori

Idrott och hälsa - specialisering 1 och 2 (totalt 200 p) läses under år 1 och 2, vilket motsvarar kurserna inom det individuella valet på gymnasiet. Möjligheten finns då att välja ytterligare en kurs som utökad studiekurs under år 3. Vill man fortsätta att träna även under år 3 är det möjligt om plats kan erbjudas!

Den praktiska träningen är förlagd till Sif-gården (konstgräs) och Nösnäsvallen (naturgräs). Det är stort fokus på din personliga utveckling som fotbollsspelare. Förutom träningen ingår teoripass som bland annat handlar om ledarskap, idrottspsykologi, träningslära, träningsskador och kost.

När du exempelvis har praktik kommer ett antal fotbollslektioner att falla bort. Dessa schemaläggs vid andra tillfällen.

Uttagning

Uttagning sker i april-maj där du som söker Nösnäsgymnasiet i första hand har förtur. Undantag kan eventuellt ges för dig som söker din idrott på annan ort med riksintag. Besked får du i maj månad via brev.

Ansökan

Ansökan skickar du direkt till oss tillsammans med kopia på din gymnasieansökan – senast 1 februari 2019

Ansökningsblankett - Idrottsinriktning FotbollPDF

För mer information kontakta:
Tommy Svensson, ansvarig idrottsinriktning
0303-730234
tommy.svensson@stenungsund.se

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-10-19