Stenungsunds kommunvapen

Hälsa, vård och omsorg

Äldre person med rullator

En serviceinriktad utbildning

I det här programmet får du ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Du får utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Tre dagar per vecka har du så kallat arbetsplatsförlagt arbete. Då är du t.ex. på en förskola eller ett äldreboende och lär dig om hur arbetsplatsen fungerar.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-19