Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Barn- och fritidsprogrammet

En rolig och utvecklande utbildning

Vill du vara med och utveckla din förmåga att leda andra och växa i din egen ledarroll? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig. Här får du lära dig att samarbeta och leda människor i alla åldrar. Du lär dig om människors lärande och växande, om hälsa, samarbete och kommunikation. På programmet betonas pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Programmet ger, efter avslutad examen, yrkestiteln barnskötare eller elevassistent. Efter gymnasiet är du behörig till yrkeshögskolan men du kan också börja jobba direkt. Du får även, via det individuella valet, behörighet för studier på högskolan.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som förenar teori med praktiskt arbete. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) varje läsår och studiebesök i verksamheter som kan bli en framtida arbetsplats. Du får göra arbeten och projekt tillsammans med klasskamrater både i och utanför skolan.

Poängplan Barn och fritidsprogrammet Pdf, 92.4 kB.

Inriktning

Länkar

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad