Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Elevhälsa

Hos elevhälsoteamet kan du få stöd och hjälp i din livssituation.

Psykolog

Staffan Ahlbom

Staffan Ahlbom

 

Telefon: 0303-73 26 81
Epost: staffan.ahlbom@stenungsund.se

Kuratorer

Clara Lunde

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Lärlingsutbildningar
 • Introduktionsprogrammen
 • Anpassad gymnasieskola

Telefon: 0303-73 82 04
Epost: clara.lunde@stenungsund.se

Ann-Catrine Richardsson

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniskaprogrammet - processtektnik
 • Industritekniskaprogrammet - driftsäkerhet och underhåll/svetsteknik
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-73 81 77, 073-045 29 80
Epost: ann-catrine.richardsson@stenungsund.se

Emelie Wångblad

 • Ekonomiprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet

Telefon: 0303-73 81 67
Epost: emelie.wangblad@stenungsund.se

Alenka Klikovac

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniskaprogrammet - processtektnik
 • Industritekniskaprogrammet - driftsäkerhet och underhåll/svetsteknik
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammet - Gymnasieingenjör
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-73 28 92
Epost: alenka.klikovac@stenungsund.se

Skolsköterskor

Helena Jansson

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Lärlingsutbildningar
 • Naturventenskapsprogrammet

Telefon: 0303-73 81 76
Epost: helena.jansson@stenungsund.se

Karin Hylander

 • Introduktionsprogrammen
 • Anpassad gymnasieskola

Telefon: 0303-73 80 56
Epost: karin.hylander@stenungsund.se

Jonathan Lüning

 • Industritekniskaprogrammet - processtektnik
 • Industritekniskaprogrammet - driftsäkerhet och underhåll/svetsteknik
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammet - Gymnasieingenjör

Telefon: 0303-73 50 44
Epost: jonathan.luning@stenungsund.se

Birgitta Iström

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-73 83 15
Epost: birgitta.istrom@stenungsund.se

Speciallärare

Åsa Hildesson Nisén
Speciallärare i matematik

 • Ekonomiprogrogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Industritekniskaprogrammet - processtektnik
 • Industritekniskaprogrammet - driftsäkerhet och underhåll/svetsteknik
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-738373
Epost: asa.hildesson@stenungsund.se

Ann Ulrén Svensson
Speciallärare i matematik

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Barn- och fritidisprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Lärlingsutbildningar
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Vård och omsorgsprogrammet

Telefon: 070- 561 81 38 
Epost: ann.ulren-svensson@stenungsund.se

Specialpedagoger

Linda Fjellman

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet

Telefon: 0303-73 88 01
Epost: linda.fjellman@stenungsund.se

Therese Westbye

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Vård och omsorgsprogrammet

Telefon:0303-73 25 46
Epost: therese.westbye@stenungsund.se

Susanne Roos

Malin Adedeg

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Lärlingsutbilsningar

Telefon: 0303-73 50 26
Epost: malin.adeteg@stenungsund.se

Helen Thorsson

Helen Thorsson

 • Plug In

Telefon: 0303-73 84 88 Mobil: 0725-73 84 88
Epost: helen.thorsson@stenungsund.se

Åsa Höjer

Telefon:
Epost: asa.hojer@stenungsund.se

Skolläkare

Dag Ström

Tidsbeställning hos skolsköterska

 

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad