Stenungsunds kommunvapen

Skolledning

Nösnäsgymnasiet är indelat i fyra skolenheter.

Tf Verksamhetschef

Magnus Fagertröm

Staffan Hallström


Telefon: 0303-73 83 35
Epost: staffan.hallstrom@stenungsund.se

Skolenhet 1

Pär Holmertz

Pär Holmertz
Rektor

  • BA, LL, EE, VO

Telefon: 0303-73 29 33
Epost: par.holmertz@stenungsund.se

Pär Holmertz

Katarina Lycke
Biträdande rektor

  • IM, SPRINT

Telefon: 0303-73 80 42
Epost: katarina.lycke@stenungsund.se

Skolenhet 2

Magnus Fagertröm

Cecilia Kjerstadius
Rektor

  • BF, ES, FT, SA, Idrottsgymnasium

Telefon: 0303-73 28 35
Epost: cecilia.kjerstadius@stenungsund.se

Skolenhet 3

Sara Arvenberg

Sara Arvenberg
Rektor - Tjänstledig

  • EK, HA, HT, NA

Telefon: 0303-73 81 73
Epost: sara.arvenberg@stenungsund.se

Magnus Fagertröm

Josefin Meral
Vikarierande rektor

  • EK, HA, HT, NA

Telefon: 0303-73 81 73
Epost: josefin.meral@stenungsund.se

Skolenhet 4

Niclas Brattefors

Niclas Brattefors
Rektor

  • INI, INP, TE

Telefon: 0303-73 81 72
Epost: niclas.brattefors@stenungsund.se

Gymnasiesärskolan

Per Freij

Mathias Castejon
Rektor

Telefon: 0303-73 02 41
Epost: mathias.castejon@stenungsund.se

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-01-14