Stenungsunds kommunvapen

Servicecenter

 Hit vänder du dig med nedanstående ärenden:

 • Busskort
 • APL-ersättning
 • Elevdatorer - felanmälan och utkvittering
 • Skola24 - Frånvarosystem
 • Vikarieanskaffning/frånvarande lärare
 • ID-kort
 • Skåpsnycklar
Eva Eriksson

Eva Eriksson
Servicesamordnare

 • Interkommunal ersättning
 • Inackorderingstillägg
 • Fakturahantering, ekonomi

Telefon: 0303-73 20 18
Epost: eva.eriksson@stenungsund.se

Anneli Englund

Anneli Englund
Ekonomihandläggare

 • Interkommunal ersättning
 • Fakturahantering, ekonomi

Telefon: 0303-73 29 06
Epost: anneli.englund@stenungsund.se

Anneli Englund

Jennie Karlsson
Serviceadministratör

 • Vikarieanskaffning
 • Serviceadministration

Telefon: 0303-73 84 92
Epost: jennie.karlsson@stenungsund.se

Övrig administration

Elevadministratörer

Anna Johansen

Anna Johansen
Skolenhet 1, Spår 1

 • Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan
 • Dexterinloggning
 • Studieplaner
 • CSN
 • Betyg
 • KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

Telefon: 0303-73 82 06
Epost: anna.johansen@stenungsund.se

Inger Hellqvist

Inger Hellqvist
Skolenhet 1 (nationella program), skolenhet 3 och skolenhet 4

 • BA, EE, EK, HA, HT, LL, INI, INP, NA. TE, Påbyggnadsår TE
 • CSN
 • Nationella prov
 • Dexterinloggning
 • Studieplaner
 • Betyg

Telefon: 0303-73 80 47
Epost: inger.hellqvist@stenungsund.se

Eva Eriksson

Eva Eriksson
Skolenhet 1, Spår 1

 • BF, ES, FT, SA
 • Dexterinloggning
 • Studieplaner
 • CSN
 • Betyg

Telefon: 0303-73 20 18
Epost: eva.eriksson@stenungsund.se

Planeringsledare

Peggy Dausch

Peggy Dausch

 • Schemaläggning
 • Marknadsföring
 • Lokalfrågor

Telefon: 0303-73 28 36
Epost: peggy.dausch@stenungsund.se

Personaladministratör

Pernilla Mellander

Pernilla Mellander

 • Personalfrågor

Telefon: 0303-73 25 43
Epost: pernilla.mellander@stenungsund.se

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-18