Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Publicerad:

Information om distans/skolförlagd utbildning på Nösnäsgymnasiet från 18 maj

Nösnäsgymnasiet planerar att från 18/5 fortsätta med delvis distansundervisning och delvis närundervisning. Antalet elever med närundervisning kommer dock att ökas med anledning av att Smittskydd Västra Götaland nu gått ut med information om att Västra Götalandsregionen från 17 maj ansluter sig till den nationella rekommendationen om att 100 % av eleverna på gymnasiet kan vara på plats samtidigt. Begränsningar när det gäller lokaler gör dock att Nösnäsgymnasiet fortsatt kommer att ha delvis distansundervisning.

Detta gäller från 18/5:
År 3: 100% närundervisning
År 1 och 2: alternerar när- och distansundervisning (2 respektive 3 dagar per vecka)
Skolenhet 1 (BA, EE och LL) samt skolenhet 5 (IM och GYS) är undantagna från ovanstående årskursvisa cykel.

Det kan förekomma ytterligare undantag på övriga skolenheter vilket rektor beslutar om.

Observera att planen kan komma att behöva ändras om det kommer nya rekommendationer från VGR, Smittskydd.

Eleverna kommer att kunna se i schemat om det är närundervisning eller om det är distansundervisning som gäller. Det är viktigt att eleverna har en nära kommunikation med kurslärare samt mentor för att få ytterligare information om vad som gäller under perioden. Fortsatt är matsalarna så kallade trånga sektorer varför det är av yttersta vikt att vi med högsta disciplin håller de tider som står i schemat viket anger när det är lunch.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad