Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-03-27 10.54

Gymnasiebibliotekarierna Hanna Dahlberg Källeskog och Ulrika Wahlström.

Bibliotekarierna Hanna Dahlberg Källeskog och Ulrika Wahlström är stolta över utmärkelsen.

Ett skolbibliotek i världsklass - för fjärde året i rad!

Nösnäsbiblioteket har gjort det igen! För fjärde året i rad tilldelas biblioteket utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

- Det känns verkligen jättekul, säger bibliotekarierna Hanna Dahlberg Källeskog och Ulrika Wahlström.

Det är fackförbundet DIK som ligger bakom utmärkelsen. För att få den ska ett skolbibliotek bland annat bidra till att stärka elevernas digitala kompetens och arbeta läsfrämjande. Stor vikt läggs också vid samarbetet med skolans övriga pedagogiska personal.

På Nösnäsgymnasiet arbetar två bibliotekarier och en biblioteksassistent. Bibliotekarierna är ofta ute i klassrummen och undervisar i informationssökning, sök- och källkritik, presenterar böcker, eller har boksamtal för att nämna några saker.

- I dag blir vi överösta med information från många olika håll, det är lätt att gå vilse. Det här är en bekräftelse på att vi gör ett viktigt jobb och motiverar oss att arbeta vidare, säger bibliotekarie Ulrika Wahlström.

Självklart har Nösnäsbiblioteket även fina lokaler med ett stort utbud av framför allt böcker. Eleverna sitter ofta och pluggar eller umgås i biblioteket och bibliotekarierna finns tillgängliga om de behöver hjälp i sina skolarbeten.

Nösnäsbiblioteket är ett av fem skolbibliotek som får utmärkelsen i Göteborgsregionen. Totalt i Sverige gick utmärkelsen till 64 bibliotek. Även i år låg särskilt fokus på kvalitetsarbetet. I Nösnäsbibliotekets arbetsplan betonas rektorns ansvar för skolbiblioteket och verksamheten utvärderas regelbundet på enhetsnivå.

- Det tror jag är en av orsakerna till att vi fick utmärkelsen i år, säger Hanna Dahlberg Källeskog.

Dessutom utförs numera regelbundet en elevenkät som utvärderar elevernas upplevelse av skolbiblioteket och den enkäten genomförs just den här veckan.

Självklart ska utmärkelsen firas!

- Tårta i personalrummet och godis till eleverna i påsk lär det bli, skrattar Hanna Dahlberg Källeskog.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-27