Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Publicerad:

Information om distansutbildning på Nösnäsgymnasiet perioden 12/4 till 30/4

Nösnäsgymnasiet planerar att under perioden 12/4 till 30/4 fortsätta med distansundervisning för majoriteten av eleverna. Bakgrunden till detta beslut är Regeringens och Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer samt VGR, Smittskydd förlängda rekommendationer till den 18 april. Då planen sträcker sig längre än till 18 april kommer vi behöva vara beredda att omvärdera beslutet om det kommer nya rekommendationer från VGR Smittskydd gällande perioden efter 18 april. Gällande rekommendationer är att högst en tredjedel av eleverna är på plats samtidigt i gymnasiet. Men varje elev skall garanteras minst 20% närundervisning.

För att eleverna med en tätare regelbundenhet skall få möjlighet till närundervisning kommer vi under perioden 12/4 till 30/4 till huvuddelen ha närundervisning årskursvis enligt nedan fördelning.

Vecka 15
År 1 - måndag, tisdag
År 2 – onsdag, torsdag, fredag

Vecka 16
År 3 - måndag, tisdag
År 1 – onsdag, torsdag, fredag

Vecka 17
År 2 - måndag, tisdag
År 3 – onsdag, torsdag, fredag

Observera att skolenhet 1(BA, EE och LL) samt skolenhet 5(IM och GYS) är undantagna från ovanstående årskursvisa cykel! Det kommer eventuellt även förekomma andra undantag vilket rektor beslutar om.

Eleverna kommer att kunna se i schemat om det är närundervisning eller om det är distansundervisning som gäller. Det är viktigt att eleverna har en nära kommunikation med kurslärare samt mentor för att få ytterligare information om vad som gäller under perioden.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad