Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan
GY2011

Gymnasiereformen GY11

Hösten 2011 fick vi en ny gymnasiereform - gymnasieskola 2011 / GY11.

Några av nyheterna

  • 18 nationella program.
  • 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.
  • Högskoleförberedande examen = grundläggande behörighet till högskola.
  • Yrkesexamen med tillägget svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 = grundläggande behörighet till högskola.
  • Godkänt gymnasiearbete krävs för gymnasieexamen, både på högskoleförberedande program och yrkesprogram.
  • Ny betygsskala.
  • Historia blir ett nytt obligatoriskt ämne.
  • Alla kurser ska om möjligt omfatta minst 100 poäng.
  • Introduktionsprogram med fem varianter.

Program och poäng

Alla program är treåriga och omfattas av 2500 poäng. Nösnäsgymnasiet erbjuder åtta av de tolv yrkesprogrammen och fem högskoleförberedande program. Läs mer om programmen och inriktningarna på programsidorna.

Gymnasiegemensamma ämnen 600-1250 poäng
På yrkesprogrammen har du 600 poäng och på ett högskoleförberedande program varierar det mellan 1100-1250 poäng, beroende på vilket program du väljer.

Programgemensamma karaktärsämnen 150-1100 poäng
400 poäng för yrkesprogram och 250-450 poäng på högskoleförberedande program.

Inriktningar 300-900 poäng
På alla program erbjuds flera inriktningar med olika antal poäng, förutom vård- och omsorgsprogrammet som inte har någon nationell inriktning. Inriktningarna väljs till år 2.

Programfördjupning 200-900 poäng
Här finns utrymme för specialisering inom det valda programmet och det ska också finnas möjlighet till lokal anpassning. Även riktade kurser inför högskolestudier och behörighetsgivande kurser ska erbjudas. Skolan beslutar om vilka kurser som erbjuds.

Gymnasiearbete 100 poäng
För att få en gymnasieexamen krävs att du har minst betyget godkänt på ditt gymnasiearbete. Gymnasiearbetet ska ha anknytning till det program du valt och är en del av examensmålen. Genomförs till största delen i år 3.

Individuellt val 200 poäng
Förutom vissa kurser som måste erbjudas är det skolan som fastställer vilka kurser som du som elev har att välja på.

Gymnasieexamen

Du som har avlagt examen ska få ett examensbevis. Har du fullföljt utbildningen utan att få examen får du ett studiebevis. Avbryter du utbildningen får du ett utdrag ur betygskatalogen. Begreppet slutbetyg kommer att tas bort.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns olika former av riksrekryterande utbildningar som är sökbara. Exempel är yrkesutbildningar, spetsutbildningar och idrottsutbildningar. Det finns också så kallat "frisök".

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad