Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Skolval

Alla barn som är folkbokförda i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt - men du måste också fylla i ditt skolval i e-tjänsten. Detta ska du göra eftersom Stenungsunds kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen får en skolplacering.

Nu är tjänsten att göra skolval för läsåret 2021/2022 stängt

Besked om skolplacering för läsåret 2021/2022 kommer meddelas till våren

Skolval för läsår 2021/2022

Skolval till grundskolor för läsåret 2021/2022 sker mellan den 15 november och den 15 december 2020.

Flyttar ni in till kommunen under vårterminen önskar vi att ni gör ett skolval så snart som möjligt via:

Ansökan om platslänk till annan webbplats

Skolval ska göras av dig som har barn som är folkbokförda i Stenungsunds kommun. Om barnet har flera vårdnadshavare ska alla godkänna ansökan i e-tjänsten för att ansökan ska vara giltig.

Skolvalet omfattar barn som ska börja:

 • förskoleklass
 • årskurs 7 (innefattar även de elever som idag går årskurs 6 på Kristinedalskolan och Stora Högaskolan)
 • elever från Ucklumskolan som ska börja årskurs 4.

Övriga elever behöver inte göra ett skolval utan fortsätter på sin nuvarande skola även nästa läsår.

Nytt för läsåret 2021/2022 är att kommunen kommer att enbart placera eleven utifrån vårdnadshavares önskemål i mån av plats. I de fall vårdnadshavarens önskemål inte går att tillgodose, placerar kommunen eleven på en annan skola så nära hemmet som möjligt. Det kan innebära att eleven inte blir placerad på den skola som ligger närmast.

Elever som läst språk på högstadieskola tillhör inte den skolan. Alla måste önska skola inför nästa läsår.

Skola i din närhet

Kommunen anser att en skola i sin närhet är:

 • För elever i årskurs F-3: en skola inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6: en skola inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9: en skola inom 5 kilometer från hemmet.

Om du inte har en skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn är garanterad en plats. Det innebär att du har rätt till skolskjuts till den skolan.

För att säkerställa att kommunen mäter lika för alla elever, använder kommunen ett mätinstrument som mäter kommunens gång, cykelvägar och vägar. Mätinstrumentet tar också hänsyn till vägar som kommunen bedömt som olämpliga för elever att använda. Det gör att det kan skilja mot andra verktyg som mäter avstånd till exempel Google maps.

Läs mer om relativa närhetsprincipen i kommunens riktlinjerPDF

Hur görs placeringarna?

Placering sker i enlighet med kommunens skolvalsrutiner:

 1. särskilda skäl, i samråd med vårdnadshavare, skola och elevhälsan
 2. relativ närhet
 3. syskonförtur (årskurs F-6)
 4. lottning

Vid enstaka tillfällen går inte vårdnadshavares önskemål att tillfredsställa. Det beror då på något av följande:

 • Om önskad placering medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
 • Om önskad placeringen medför att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
 • Om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

I beslutet från kommunen framgår anledningen.

I Stenungsund görs skolvalet via kommunens e-tjänster. När du flyttar till kommunen eller vill byta skola inom kommunen använder du denna tjänst.

Ansökningarna handläggs löpande under innevarande läsår. Du kan ansöka om plats max 90 dagar framåt i tiden och tidigast 3 veckor innan placeringsdatum.

Ansökan om plats under innevarande läsårlänk till annan webbplats

Blankett - Ansökan om skolplatsPDF

Om du väljer att byta till en fristående skola, en annan kommuns skola eller flyttar från Stenungsund ber vi dig använda denna anmälan

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skolalänk till annan webbplats

Blankett - Ansökan om skolplatsPDF

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.

Blankett - Ansökan om skolplatsPDF

Kontakt

Skolhandläggare ​

Jeanette Johansson
0303-73 26 43
jeanette.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad