Stenungsunds kommunvapen

Matematikutveckling

I kommunen görs olika satsningar för att arbeta kring kunskaper i matematik.

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Kompetensutvecklingsmodellen bygger på kollegialt lärande. Insatsen äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. 

Kontakt

Matematikutvecklare Grundskola

Vakant

Senast uppdaterad 2018-12-12