Stenungsunds kommunvapen

Likabehandling

Ucklumskolans värdegrundsord är Gemenskap, Respekt, Empati, Trivsel och Ansvar, GRETA.

På skolan finns det kompisstödjare som är representerade från årskurs 3 till 6. Kompisstödjarna hjälper till i arbetet med att skapa en trygg och trivsam skola.

Vi har också ett trygghetsteam som består av lärare, skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor. De är med i arbetet kring kamratstödjare samt arbetar med ärenden kring kränkande behandling. De är också med och upprättar likabehandlingsplanen tillsammans med elever och föräldrar.

Dokument

Senast uppdaterad 2017-11-01