Stenungsunds kommunvapen

IKT

I alla klassrum har vi en Smart Board. Smart Board är en interaktiv skrivtavla med touchfunktion. Med hjälp av en dator och projektor kan du skapa en interaktiv och pedagogisk undervisningsmiljö. En Smart Board är tänkt att förena den traditionella skrivtavlans intuitiva användning med datorns mångsidiga möjligheter.

Alla elever i år 6 vid kommunens skolor förses med Varsin iPad. Detsamma gäller deras lärare. Detta gör man för att säkerställa att alla elever ska få den digitala kompetens de behöver i dagens samhälle. Eleverna kommer att få använda sin iPad både hemma och i skolan. 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2017-09-21