Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Studie- och yrkesvägledning

I ditt vägledningssamtal kan du som elev:
Bolla idéer
Få hjälp med att finna information
Få nya infallsvinklar
Studieplanering och sätta upp mål
Tydliggöra drömmar och tankar kring framtiden

Du som elev kan boka en tid till din SYV, enskilt eller med föräldrar.

Studie- och yrkesorientering

Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisningen, i olika former av vägledning och genom informationsinsatser som berör all personal i skolan. En viktig del i detta är den praktiska arbetslivsorienteringen (prao) även kallad praktik.
Du har under vårterminen 8:an och på höstterminen i 9:an en veckas prao/praktik. Dessutom kan du fördela 3 dagar under år 7-9 vid behov.

Vi är med i Göteborgsregionens (GR) webbaserade arbetsverktyg www.praktikplatsen.se länk till annan webbplatsHär kan du som går i 8:an eller 9.an gå in när du fått ditt lösenord, och söka praktikplatser, för den veckan som är bestämd till dig, se nedan.

Vill du prova på hur de är att gå på gymnasiet? Du kan använda din praktikvecka till detta! Prata med din studievägledare så får du hjälp att kontakta gymnasiet.  

Katalog om gymnasieval

I katalogen nedan får du information om hur gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fungerar (inom GR), utbildningar, skolor, hur ansökan och antagning går till och mycket mer.

Vad ska jag välja? 2018PDF

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Malin Winberg
malin.winberg@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-09-04