Information skadestånd/stöld

Här hittar du information om vad som gäller vid skadestånd och stöld av elevernas privata ägodelar.

Skador på och stöld av elevers privata egendom

Vid skador (skada, stöld) på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med sig till skolan.

Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det ska även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp.

Information om skadestånd

Gäller det elevernas datorer klickar du på fliken här till vänster som heter Chromebooks.

Olycksfallsförsäkring

För information kring olycksfallsförsäkring licka på länken nedan:

Information om olycksfallsförsäkring


Senast uppdaterad