Stenungskolans digitala verktyg


OBS!

Under distandundervisningen kan man vid problem med Chromebook kontakta Yvonne på expeditionen via mail yvonne.woodlund@stenungsund.se för snabbast svar.

 

Alla elever på Stenungskolan har var sitt digitalt verktyg, en Chromebook.

Det finns nu ett classroom med instruktioner kring hur man ska gå tillväga när man behöver hjälp med sitt verktyg. Det är eleven själv som har tillgång till detta classroom.

Om du behöver hjälp så kan du träffa Robert eller Yvonne på expeditionen under dessa tider: Tisdagar kl. 09:30-10:30 och Torsdagar kl. 13:00-14:00

Robert och Yvonne kan också nås via epost robert.voks@stenungsund.se eller yvonne.woodlund@stenungsund.se.

Chromebook - Att tänka på

Alla elever i Stenungsunds kommun åk 4-9 får låna en chromebook. En chromebook är en dator, men till skillnad från en traditionell dator så arbetar den hela tiden mot en molntjänst (G-suite, Google for Education) och ett nätverk. Skolan leasar alla datorer, vilket innebär att all utdelning och service sköts av ett externt företag. Vid skada eller fel lämnar eleven in sin dator till skolan som sedan skickar den vidare för reparation. Om en skada skulle ske genom en olyckshändelse i skolan eller i hemmet, så går skolans försäkring in och täcker kostnaden. Om däremot skadan sker på grund av oaktsamhet kan hemmet bli ersättningsskyldigt. Här kan det vara bra att se över sin hemförsäkring/drulleförsäkring.

Vid stöld polisanmäler vårdnadshavare och meddelar därefter skolan, eleven får då en lånedator.

Se till att chromebooken ALLTID är laddad vid skoldagens början.

Saker att tänka på för att förebygga skador:

  • Använd fodralet hela tiden
  • Ät eller drick inte i närheten av chromebooken
  • Var försiktig med vatten
  • Extrem kyla eller värme
  • Låna inte ut den
  • Tänk alltid på att hantera chromebooken försiktigt
  • Transportera den i en väska


Kontakt

Varsin-ansvarig

Axel Karlsson
axel.karlsson@stenungsund.se

Varsin-ansvarig

Robert Vöks
robert.voks@stenungsund.se

Senast uppdaterad