Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Hallerna skola

Aktuell information

Schema

Klicka på länken nedan och välj skola och klass för att se önskat schema.

Schemalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studiedagar

14 juni 2019 och 19 augusti 2019

Hallerna skolas vision

På Hallerna skola får varje individ växa genom kunskap, glädje och trygghet.

Personalen är närvarande, engagerade, inspirerande och bekräftar och vägleder barnen. Lärandet sker på ett lustfyllt och utmanande sätt genom upplevelser och delaktighet. Med vårt arbetssätt ger vi barnen verktyg för att kunna stå för vad de tycker, tänker, känner, säger och gör.

Hallerna är en skola som var klar i januari 2015. Den ligger i ett naturskönt område i Stenungsund. Vi har skogen som granne, nära inpå gården.

Hallerna förskola och skola har förmånen att ha två verksamheter på samma enhet.

Frånvaroanmälan förskola/Fritidhem:

Frånvaroanmälan till fritidshem görs via sms till systemet Planering Förskola och Fritidshem. Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Hallerna skola

Skolan har åtta klasser, två klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 3 och fyra fritidshemsavdelningar. På fritidshemmet arbetar förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter.

Vår utemiljö inbjuder till kreativa lekar och aktiviteter, detta utnyttjas dagligen både på skoltid och fritidstid.

Vi har flera återkommande traditioner under läsåret som exempelvis Hallernaruset, hälsoveckan, sångsamlingar, rocka sockorna. Vid dessa tillfällen möäts barnen årskursöverskridande och vår ambition är att skapa trygghet och sammanhållning.

Vi har vid fyra tillfällen per år gemensam studiedag skola och fritidshem vilket vi informerar om minst två månader i förväg.

På vårterminen i årskurs tre genomförs nationella prov på vår skola liksom på alla skolor i Sverige. Proven genomförs som en del i den ordinarie undervisningen. Vi får då en värdemätare på hur vår undervisning fungerar och hur våra elevers resultat ser ut jämfört med andra skolor.

Kontakt Hallerna skola

Skoladministratör

Kristina Söderqvist
0303-73 80 85
kristina.soderqvist@stenungsund.se

Rektor skola

Ingela Bratt
0303-73 20 37
ingela.bratt@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-27