Kristinedalskolan

Grundsärskola

Grundsärskolan i Stenungsund har sin verksamhet på Kristinedalskolan. Särskolan är en egen skolform som vänder sig till elever som på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada inte kan nå målen i grundskolan.

Grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola för elever med lätt utvecklingsstörning och träningsskola för elever med måttlig och grav utvecklingsstörning.

I grundsärskolan undervisas eleverna i stort sett i samma ämnen som i grundskolan.
För elever med en mer omfattande utvecklingsstörning finns träningsskolan. Träningsskolan har en egen kursplan, där målen är anpassade efter elevens förutsättningar.

Skolan är nioårig.

Om verksamheten på Kristinedal

Vi strävar mot en ökad integrering med grundskolan, till exempel har vi vissa gemensamma ämneslärare.

Eleverna går i en mindre grupp med högre personaltäthet än i övriga klasser. Detta ger stora möjligheter att anpassa verksamheten till de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Vi arbetar med att eleverna ska känna en trygghet i sin grupp.

Gymnasiet

Efter grundsärskolan finns möjlighet att studera vid gymnasiesärskola.

Gymnasiesärskolan på Nösnäsgymnasiet

Dokument

Ansökan till särskola Pdf, 52.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Grundsärskola är till för ditt barn Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rektor för Grundsärskolan och Resursskolan

Mathias Castejon
0303-73 02 41
mathias.castejon@stenungsund.se

Kurator 7-9

Ulrika Ewergårdh
0303-73 81 94
ulrika.ewergardh@stenungsund.se

Specialpedagog

Åsa Höjer
0303-73 00 27
asa.hojer@stenungsund.se

Skolsköterska F-6

Gunilla Lindblad
0303-73 00 87
gunilla.lindblad@stenungsund.se

Psykolog

Marie Lindqvist
0303-73 28 80
marie.lindqvist@stenungsund.se

Skoladministratör

Petra Bengtsson
0303-73 87 17
petra.bengtsson@stenungsund.se

Studie- och yrkesvägledare

Rebecka Apelqvist
0303-73 29 41
rebecka.apelqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad