Kristinedalskolan

Kristinedalskolan AGR (Anpassad grundskola och Resursskola)

Kristinedalskolan AGR har sin verksamhet i centrala Stenungsund, i samma skolbyggnad som Kristinedalskolan. Verksamheten består av två enheter, Anpassade grundskolan och Resursskolan, som sedan läsårsstarten 2023-2024 drivs som en gemensam verksamhet och där eleverna är inkluderade i gemensamma klasser.

Eleverna går i mindre grupper med en högre personaltäthet än vad som ges möjlighet till i grundskolan, vilket ger stora förutsättningar till att anpassa verksamheten till både gruppens och de enskilda elevernas förutsättningar och behov.

Anpassad grundskola

Målgruppen består av elever med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) som bedöms inte kunna nå godtagbara kunskaper i grundskolans ämnen. Ansökan till Anpassad grundskola görs via kommunens mottagningsteam och bedöms ditt barn tillhöra målgruppen har hen rätt att fullfölja sina studier enligt Anpassade grundskolans läroplan. Möjlighet finns att fullfölja dessa studier antingen i våra fysiska lokaler på Kristinedalskolan eller genom att gå i en klass på någon av kommunens grundskolor. Är ditt barn folkbokfört i Stenungsunds kommun är hen garanterad en plats i våra fysiska lokaler om hen skulle önska det.

Mer information om Anpassad grundskola hittar du i Skolverkets dokument:
Anpassade grundskolan är till för ditt barn Länk till annan webbplats.

Resursskola

Målgruppen består av elever i årskurs 4-9 i stort behov av särskilt stöd som bedöms inte kunna fullfölja sin utbildning på någon av våra grundskolor. Resursskolan har ett begränsat antal platser och antagning sker en gång per termin inför terminsstart i augusti eller januari. Ansökan till Resursskolan görs i samråd med elevens nuvarande hemskola, och sker först efter att ett utlåtande begärts av kommunens centrala elevhälsoteam. Det är hemskolans uppgift att, i dialog med elev och vårdnadshavare, lämna in ett underlag till det centrala elevhälsoteamet. Det är teamets uppgift att, med utgångspunkt i tydligt formulerade och mätbara kriterier, göra en bedömning utifrån följande två frågeställningar:

  1. Bedöms eleven tillhöra målgruppen för Resursskolan?
  2. Om fler elever har ansökt än vad det finns tillgängliga platser; Bedöms elevens behov rättfärdiga ett företräde framför andra sökande?

I det fall eleven bedöms tillhöra målgruppen och kunna få plats, kommer teamet rekommendera er som vårdnadshavare att göra en ansökan om skolplacering på Resursskolan. Skulle teamet däremot bedöma att eleven inte tillhör målgruppen eller att det inte finns plats, blir det hemskolans ansvar att arbeta vidare med att försöka erbjuda eleven en bra skolgång.

Kontakt

Rektor

Mathias Castejon
0303-73 02 41
mathias.castejon@stenungsund.se

Biträdande rektor

Ulrika Ewergårdh
0303-73 81 94
ulrika.ewergardh@stenungsund.se

Specialpedagog

Eva Fosselia Wiklund
0303-73 82 56
eva.wiklund@stenungsund.se

Specialpedagog

Åsa Höjer
0303-73 00 27
asa.hojer@stenungsund.se

Kurator

Magnus Olsson
0303-73 80 57
magnus.olsson@stenungsund.se

Skolsköterska F-6

Gunilla Lindblad
0303-73 00 87
gunilla.lindblad@stenungsund.se

Skolpsykolog

Johanna Viborg
0303-73 04 79
johanna.viborg@stenungsund.se

Skoladministratör

Petra Bengtsson
0303-73 87 17
petra.bengtsson@stenungsund.se

Studie- och yrkesvägledare

Rebecka Apelqvist
0303-73 29 41
rebecka.apelqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad