Stenungsunds kommunvapen

Specialpedagogerna i Stenungsunds kommun

Specialpedagogen arbetar på tre nivåer skolnivå (organisation), gruppnivå och individnivå för att främja inlärningssituationen för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen sitter också i EHT, arbetar med skolutveckling och är en kvalificerad samtalspartner för föräldrar och pedagoger.

Läs gärna dokumentet specialpedagogens uppdrag där du kan få mer information: Specialpedagogens uppdragPDF
Här kan du se vilka specialpedagoger som finns ute på skolorna och deras kontaktuppgifter.

Ekenässkolan


Specialpedagog

Jennie Brolin
0303-73 00 35
Jennie.brolin@stenungsund.se 

Hallerna förskola/skola

Specialpedagog

Anette Wassén
0303-73 81 35
anette.wassen@stenungsund.se

Jörlandaskolan


Specialpedagog

Elenor Vennström
0303-73 84 20
elenor.vennstrom@stenungsund.se

Kopperskolan


Specialpedagog

Pia Olsson
0303-73 80 58
pia.olsson@kopper.stenungsund.se

Kristinedalskolan

 

Specialpedagog F-6

Iréne Hasslöf
0303-73 25 19
Irene.hasslof@stenungsund.se

Specialpedagog 7-9

Malin Svensson
0303-73 80 74
malin.N.svensson@stenungsund.se

Kyrkenorumskolan

Specialpedagog

Erika Gullbrandsson
0303-73 25 65
erika.gullbrandsson@stenungsund.se

Spekerödskolan

Specialpedagog

Anna Bengtsson
0303-736004
0730-507043
anna.bengtsson@stenungsund.se

Stenungskolan


Specialpedagog

Elin Kaufeldt
0725-76 61 33
elin.kaufeldt@stenungsund.se

Specialpedagog

Angela Bengtsson
0303-73 26 73
angela.bengtsson@stenungsund.se

Stora Högaskolan

Specialpedagog F-3

Monika Sandkvist
0303-73 84 35
monika.sandkvist@stenungsund.se

Specialpedagog 4-6

Annika Bernalt
0303-73 84 55
annika.bernalt@stenungsund.se

Specialpedagog Åk 7-9

Vakant

Nyborg

Specialpedagog

Eva Wiklund
0303-73 82 56
eva.wiklund@stenungsund.se

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus
Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-12-05