Stenungsunds kommunvapen

Grundskolans planer mot diskriminering och kränkande behandling

Skolor och förskolor ska vara trygga platser för barn och elever. De skall vara fria från diskriminering och kränkande behandling.

Varje skola har en plan där man kan läsa mer om hur skolan arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling av olika slag.

På varje skolas sida hittar du skolans aktuella plan under rubriken Dokument.

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus
Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-12-05