Stenungsunds kommunvapen

Åtgärdsprogram

Om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven är skolan skyldig att utreda behovet av särskilt stöd. Den utredningen görs ofta av någon ur Elevhälsoteamet. Finns behov av stöd ska skolan göra ett åtgärdsprogram. Detta görs vanligtvis av klassläraren.
Ett åtgärdsprogram är en plan där skola och hem/elev i samarbete sätter upp mål och åtgärder som kontinuerligt utvärderas. Det ska vara ett verktyg att använda i arbetet.
Åtgärdsprogrammet kan överklagas av föräldrarna.

Länk till Skolverkets åtgärdsprogram:

Beslut om åtgärdsprogramPDF

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus
Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, SIMBA-samverkan, familjecentralen samt Västbus
Anette Karlsson
0303-73 25 55
anette.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12