Stenungsunds kommunvapen

Åtgärdsprogram

Om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven är skolan skyldig att utreda behovet av särskilt stöd. Den utredningen görs ofta av någon ur Elevhälsoteamet. Finns behov av stöd ska skolan göra ett åtgärdsprogram. Detta görs vanligtvis av klassläraren.
Ett åtgärdsprogram är en plan där skola och hem/elev i samarbete sätter upp mål och åtgärder som kontinuerligt utvärderas. Det ska vara ett verktyg att använda i arbetet.
Åtgärdsprogrammet kan överklagas av föräldrarna.

Länk till Skolverkets åtgärdsprogram:

Beslut om åtgärdsprogramPDF

Kontakt

Tf Enhetschef Barn- och Elevhälsa

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-09-07