Stenungsunds kommunvapen
Stora Höga förskola

Stora Höga förskola

Vi utbildar världsmedborgare

Välkomna till Stora Höga förskola - Trygga barn, lustfyllt lärande genom aktivt närvarande vuxna

Stora Höga förskola ligger centralt i Stora Höga med närhet till kommunikationer, natur och hav. Vi har en fin stimulerande gård där barnen får möjlighet att träna så väl sina motoriska färdigheter som sina kreativa förmågor.

Förskolans verksamhet

Stora Höga är en liten förskola med två avdelningar. Avd Fisken har i dagsläget 18 barn mellan 2-4 år och avd Måsen har 19 barn som är runt 5 år och börjar i förskoleklass nästa år.

Vi är en Grön flaggcertifierad förskola och arbetade under läsåret 2015-2016 med vatten som ett gemensamt tema. http://www.hsr.se/gronflagglänk till annan webbplats

Vi har en fin närmiljö där skogen och havet är ytterligare en pedagogisk arena.

Språk, musik, matematik och naturvetenskap är viktiga delar i vår pedagogiska verksamhet där barnen får möta inspirerande, lustfyllda aktiviteter och experiment utifrån sina intressen, förutsättningar och behov. Vi arbetar i tvärgrupper mellan avdelningarna för att skapa delaktighet och gemenskap.

Vi värnar om barnens lek och ser leken som en grundläggande pedagogisk metod för barnens lustfyllda lärande. På Stora Höga förskola får barnen skapa med alla sina sinnen genom bild, rörelse, sång, musik och drama.

Barns inflytande
Att arbeta med barns inflytande är viktigt för oss här på Stora Höga förskola. Vi tar vara på barnens tankar, intressen och önskemål och värnar om deras delaktighet och inflytande på verksamheten. Vi har barnrådsmöte två gånger per termin där barnen ges utrymme att tycka till och fundera över vår verksamhet.
I detta möte ingår barnrepresentanter, pedagog samt förskolechef.

Samverkan med vårdnadshavare
En god föräldrasamverkan är mycket viktig för oss och sker bland annat i det dagliga mötet mellan pedagog och vårdnadshavare vid hämtning och lämning samt genom utvecklingssamtal föräldramöte och föräldrarådsmöte en till två gånger per termin. Vi har gårdsfest på våren och en fixarkväll på hösten där barn, föräldrar och pedagoger arbetar tillsammans.

Dokumentation

Förskolan använder sig av digitalta dokumentsverktyget Unikumlänk till annan webbplats, för dokumentation, där man som vårdnadshavare kan ta del av information krin verksamheten.

Öppettider

Förskolans ordinarie öppettider är 06:30-18:30

Studiedagar 2020

2 mars
15 juni

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via sms till systemet Planering Förskola och Fritidshem. Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem


Kontakt

Rektor

Ros-Mari Niklasson
0303-732029
Ros-Mari.Niklasson@stenungsund.se

Stora Höga förskola

Högavägen 1
444 60 Stora Höga
Tel 0303-73 83 64
Fax 0303-79 86 86

Avdelningar

Fisken
0303-73 83 64
0767-73 90 85

Måsen
0303-73 83 22
0767-73 90 84

Senast uppdaterad 2020-01-09