Stenungsunds kommunvapen

Nytorpshöjds förskola

"Förskolan där barns lek och lärande är i centrum"

Nytorpshöjds förskola ligger endast 800 meter från hav och kulturutbud och med naturen runt hörnet. 

Förskolan består av tre avdelningar: Delfinen 1-3 år samt Sälen och Pingvinen 3-5 år. På förskolan arbetar engagerad personal som ser varandras styrkor som tillgång. Nytorpshöjds förskola är en relativt liten förskola, vilket innebär stora fördelar, bland annat har vi ett utvecklat samarbete mellan avdelningarna och ser alla barn på förskolan som "våra" barn. Tillit och nära relationer är en förutsättning för utveckling och lärande. 

För barnens utveckling är leken mycket viktig och löper därför som en röd tråd genom vårt arbete. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Vi arbetar mycket i mindre grupper för att alla barn ska bli bekräftade och ha inflytande över verksamheten.

Leken är höjdpunkten när det gäller människans utveckling under barnaåldern, ty den är det fria uttrycket för människans inre väsen​, Friedrich Fröbel

Vi vill att alla barn skall komma till oss med glädje, nyfikenhet och lust att lära.

Verksamheten dokumenteras i förskolans egna digitala verktyg Unikumlänk till annan webbplats

Miljön på förskolan

Matsalen är en naturlig mötesplats mitt i huset. Där äter vi alla måltiderna tillsammans. Vi har också andra aktiviteter där under dagen.

Förskolan har egen kock som lagar maten.  

Vi arbetar för att ha en inne- och utemiljö som är inbjudande och genomtänkt utifrån barnens behov.

Förskolan arbetar med Grön Flagg som är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering.

Vi arbetar med Livsstil och hälsa och har tagit fram följande utvecklingsområden:
-Motverka stress
-Öka intresset för frukt och grönt
-God kamratskap

Barnen ska lämna Nytorpshöjds förskola som trygga, lärande och självständiga individer som minns sin förskola med glädje!

Studiedagar 2020

2 mars
8 juni

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via sms till systemet Planering Förskola och Fritidshem. Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Kontakt

Nytorpshöjds förskola

Keplers gård 1
444 41 Stenungsund

Rektor

Lena Lindberg
0303-73 25 54
Skicka e-post

Avdelningar

Delfinen
0303-73 26 50
076-773 90 73

Pingvinen
0303-73 26 51
076-773 90 74

Sälen
0303-73 83 65
076-773 90 75

Senast uppdaterad 2020-01-07