Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Hasselbackens förskola

Vår vision: På Hasselbackens förskola
vill vi ge alla möjligheten att bli sitt bästa jag!

Hasselbackens förskola ligger i bostadsområdet Hasselbacken i centrala Stenungsund med närhet till kommunikationer, skog, hav och grundskolor.  Förskolan är en social och kulturell mötesplats vilket ger sig uttryck i att det finns en mångfald av modersmål, olika kulturer, traditioner, samt språkliga lik- och olikheter vilket berikar verksamheten.

De nationella styrdokumenten samt kommunens verksamhetsplan lägger grunden för förskolans verksamhet. Under hösten 2014 implementerades en Skolutvecklingsplan för verksamheten som ska gälla fram till 2018. Fokusområdena i planen är Allas lika värde, Det interkulturella arbetet samt Språkutveckling.

Hasselbackens förskola består av fem avdelningar där en av avdelningarna för närvarande har barn i åldrarna 1-3 år, de andra fyra avdelningarna har barn i åldrarna 1-5 år. På förskolan arbetar lärare, förskollärare, barnskötare samt outbildade barnskötare tillsammans, deras kompetenser och erfarenheter gör det möjligt att utbilda barnen på Hasselbackens förskola till utforskande världsmedborgare.

För att dokumentera barnens utveckling och lärande arbetar vi med det digitala verktyget Unikumlänk till annan webbplats. Förskolan strävar efter ett förtroendefullt samarbete med hemmet. Föräldrarådet 2 ggr/termin är ett forum som möjliggör det. Den dagliga tamburkontakten samt utvecklingssamtalet är andra viktiga plattformar för förskola och hem att mötas på, för att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Öppettider: 06.30-18.30

Studiedagar 2020

14 september
26 oktober

Varje förskola i Stenungsunds kommun har tillgång till två studiedagar/termin som innebär att förskolan inte har ordinarie verksamhet. Finns det behov av omsorg ska detta meddelas förskolan senast 10 dagar före aktuellt datum.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och skolbarnsklubb görs via appen Tieto Edu.
Här kan du hitta mer information:

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem


Kontakt

Hasselbackens förskola

Älvhemsvägen 1
444 44 Stenungsund

Rektor

Gun S. Larsson
0303-73 03 09
gun.s.larsson@stenungsund.se

Avdelningar

Flamingon
0303 - 738275
0767 - 739029

Kolibrin
0303 - 738575
0732 - 304911

Papegojan
0303 - 738325
0767 - 739030

Svalan
0303 - 738268
0767 - 739028

Kråkan
0303 - 738191
0767 - 739027

Senast uppdaterad 2020-08-05