Stenungsunds kommunvapen

Specialpedagoger i förskolan

Förskolan kan vid behov söka specialpedagogiskt stöd från den Centrala Barn- och Elevhälsan.
Stödet riktar sig oftast till personalen i form av konsultation, handledning och kompetensutveckling.
I vissa fall ges också stöd till vårdnadshavare.

Specialpedagog​

Marita Ahlberg Axelsson
marita.ahlbergaxelsson@stenungsund.se

Specialpedagog ​

Anette Svendsén
0303-73 25 63
anette.svendsen@stenung.stenungsund.se

Specialpedagog särskola, rörelsehinder, synnedsättning

Åsa Höjer
0303-73 00 27
asa.hojer@stenungsund.se

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus
Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se


Senast uppdaterad 2020-01-14