Stenungsunds kommunvapen

Likabehandlingsplaner i förskolan

Skolor och förskolor ska vara trygga platser för barn och elever. De skall vara fria från diskriminering och kränkande behandling.

Varje förskola har en likabehandlingsplan där kan du läsa mer om hur man arbetar för att förebygga kränkande behandling av olika slag.

På varje förskolas sida hittar du aktuell plan under rubriken Dokument.

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus
Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, SIMBA-samverkan, familjecentralen samt Västbus
Anette Karlsson
0303-73 25 55
anette.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-12-12